+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

FSS sosial reklam 2017-2018

FSS sosial reklam 2017-2018

Создание серии рекламных информационных видео роликов. illüstrasiyalar inkişafı, иконок, инфографики и типографики. Звуковое оформление и запись диктора.

ОКВЭД


tez və asanlıqla əsas təsərrüfat fəaliyyətini təsdiq!

ictimai və bələdiyyə xidmətləri gosuslugi.ru bir portalında qeydiyyatdan elektron formada sənədləri təqdim etmək üçün kifayət qədər sığorta *
xatırlamaq, sənədlər il verilməlidir в срок не позднее 15 апреля!
müəyyən müddət NACE poliçe hamili ərzində təsdiq edilməməsi ** öz tarif ölçüsü artım səbəb olur
veb r50.fss.ru haqqında daha ətraflı məlumat

NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017

*Sağlamlıq və Sosial İnkişaf Nazirliyi Rusiya Federasiyası Order 31 yanvar 2006 , N 55

**Rusiya Federasiyasının Sosial Sığorta Fondu iqtisadi fəaliyyət növü ilə sığorta fəaliyyətini daşıyacaq, professional risk yüksək dərəcəli olan. bu, öz növbəsində,, bir dəyişiklik edilir (artırmaq) Tarifin sığorta məbləği.

əlillik Elektron parça - yenilik, ci ildə qüvvəyə girən 2017 il


Xəstəxanada sonra başladı, Bir həkim tərəfindən bir kağız sənəd ala lazım deyil, достаточно узнать номер листка нетрудоспособности и сообщить его работодателю для оплаты

Электронный листок нетрудоспособности – sürətlə, удобно, надежно

Информация об электронных листках в Личном кабинете на портале Фонда социального страхования

Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017

Как работнику быстро получить информацию о сумме выплаченных пособий?


Страхователю необходимо проверить реестры на выплату пособий?

Все это и многое другое возможно сделать, не выходя из дома или офиса, – для этого вы можете войти в личный кабинет на портале Фонда социального страхования

В личном кабинете для граждан доступна информация:

о суммах выплаченных пособий

о расчете пособия по больничному листку

о предоставлении средств реабилитации инвалидам

по несчастному случаю на производстве

В личном кабинете для работодателей можно:

получить данные по больничным работников и сумме пособий

проверить реестры на выплату пособий

получить извещения об ошибках

найти сведения по пострадавшим на производстве

подать обращения на скидку к страховому тарифу

Подробные инструкции по работе с электронными кабинетами расположены на Едином портале электронных кабинетов Фонда социального страхования

информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017

ЭЛН Страхователи


После закрытия больничного работник предоставил страхователю номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?

Для расчета и оплаты листка нетрудоспособности работодателю необходимо:

запросить данные закрытого ЭЛН по его номеру и СНИЛС работника в Фонде социального страхования

передать подписанные электронно-цифровой подписью данные ЭЛН в Фонд, дополнив его необходимой информацией

Теперь страхователь может оплатить листок нетрудоспособности

Электронный листок нетрудоспособности – быстро, удобно, надежно!

ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017

ЭЛН Застрахованный


Заболели? Как получить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)?
Вам необходимо дать согласие на оформление ЭЛН и сообщить врачу СНИЛС

Далее врач оформляет ЭЛН и сообщает вам номер листка
Приступив к работе, вам необходимо сообщить номер ЭЛН работодателю
Страхователь вносит в ЭЛН данные, необходимые для расчета и оплаты листка
Информация о ваших ЭЛН в Личном кабинете на портале cabinets.fss.ru

ЭЛН – sürətlə, удобно, надежно!

ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018

ЭЛН Медорганизации


Каковы действия медицинской организации при оформлении электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?
Застрахованное лицо дает письменное согласие на оформление ЭЛН и сообщает врачу СНИЛС
Далее врач направляет с помощью ПО* запрос, удостоверенный ЭЦП**, в ЕИИССоцстрахна выдачу номера ЭЛН
После получения номера врач открывает ЭЛН с присвоенным ему уникальным номером
Созданный ЭЛН, удостоверенный ЭЦП, направляется медорганизацией в ЕИИССоцстрах”, а в случае необходимости в ЭЛН вносятся необходимые записи***
Закрытие ЭЛН осуществляется медорганизацией путем внесения необходимой информации
ЭЛН заверяется ЭЦП врача и медорганизации и направляется в ЕИИССоцстрах
ЭЛН – sürətlə, удобно, надежно!

*программное обеспечение
**электронно-цифровая подпись
*** rekord uzatmaq, BTİ-nin yaradılması istiqamətində

ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018

müqavilə əsasında iş, Siz müavinət almaq edə bilərlər, Sosial Sığorta Fondunun hesabına ödənilir.

iş qəzası ilə bağlı, o cümlədən müvəqqəti əlillik fayda,. doğum müavinət. qadınlar üçün birdəfəlik, Hamiləliyin erkən mərhələlərində tibbi təşkilatlarda rekord başladı – qədər 12 həftə. doğum birdəfəlik. uşaq üçün aylıq müavinət. dəfn üçün Sosial fayda. rəsmi məşğulluq – dövlət faydaları zəmanət alınması.

müvəqqəti əlillik müavinət Müvəqqəti əlillik roller xeyir sotsialka müvəqqəti əlillik sosial roller müvəqqəti əlillik Video müvəqqəti əlillik fayda sotsreklama müvəqqəti əlillik FSS 2017 müvəqqəti əlillik müavinət müvəqqəti əlillik müavinət üçün reklam

Necə TCP təmin etmək Fondunun regional filialının ofisində qeydiyyatdan?

A əlil olmalıdır: Обратиться в поликлинику по месту жительства для получения направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Обратиться в Бюро МСЭ для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. təmin etmək üçün Fondun və ya hesabına BMK şərhdə Moskva regionda regional filialının ofisinə ərizə ki, TCP və tavsiye.

Necə filialı qeydiyyatdan video Necə filialı qeydiyyatdan HPBS-lər necə filialı qeydiyyatdan Necə filialı qeydiyyatdan Video

reabilitasiya texniki vasitələrdən əldə etmək üçün necə?

ərizəçi tələb olunan sənədlərin MFC Moskva vilayəti siyahısı Fondunun regional filialının ofisinə və ya təqdim edir. ərizə. sənəd, ərizəçinin şəxsiyyətini və ya şəxsiyyət və qanuni nümayəndəsinin səlahiyyətləri sübut. əlillər üçün reabilitasiya və Habilitation fərdi proqram. veteranları üçün protez-ortopedik cihazlar təmin edilməsi həkim komissiyasının rəyi. iştirakı ilə SNILS. Sənədlər şəxsən və ya qanuni nümayəndəsi vasitəsilə təqdim edilir. təqdim zaman bir proqram orijinal sənədlər təqdim. Müraciət və dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin Portal vasitəsilə elektron formada ola bilər. PRI-nin TCP və ya istehsalına filialı və ya MFC nəticələri ərizəçi istiqaməti. ərizəçi reabilitasiya vasitəsi qəbul. veb r50.fss.ru haqqında daha ətraflı məlumat

reabilitasiya texniki vasitələrdən əldə etmək üçün necə video reabilitasiya texniki vasitələr almaq üçün necə sotsialka reabilitasiya texniki vasitələr almaq üçün necə reklam reabilitasiya texniki vasitələr almaq üçün necə HPBS-lər necə reabilitasiya texniki vasitələrdən almaq üçün video reabilitasiya texniki vasitələr almaq üçün necə TOR FSS veb və logo

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri hallarından icbari sosial sığorta.

girov sığorta növləri: müvəqqəti əlillik müavinət, sığorta hadisəsi ilə əlaqədar təyin. Bir dəfə sığorta ödənişi, sığorta və ya şəxslərə aylıq sığorta ödənişləri, ölümündən halında belə ödənişləri almaq hüququ. əlavə xərclərin ödənilməsi, tibbi ilə əlaqədar, sığorta hadisəsi birbaşa nəticələrinin iştirakı ilə sığorta sosial və peşə reabilitasiyası. sığorta hesabatda əsasında sığortaçı tərəfindən keçirilən təyin təmin sığorta, onun səlahiyyətli nümayəndəsi və ya şəxs, sığorta ödənişləri almaq hüququ. Rusiya Federasiyasının Sosial Sığorta Fondu. Moscow Region regional şöbə.

İcbari sosial sığorta 2017 İcbari sosial sığorta FSS İcbari sosial sığorta videoİcbari sosial sığorta İcbari sosial sığorta video İcbari sosial sığorta nişanlar İcbari sosial sığorta logo

mənfəət əldə etmək üçün necə

"Yox" işəgötürən? onun hesabına kifayət qədər vəsait? Sosial Sığorta Fondu fayda ödəyəcək. qrant təyin və ödənilməsi haqda təqdim edilə bilər: şəxsən. regional filialının ofisinə poçt vasitəsilə sənədlərin surətlərini göndərilməsi. elektron formada sənədlərin göndərilməsi, dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin vahid portal istifadə edərək, o cümlədən. Более подробную информацию о назначении и выплате пособий можно узнать в филиале регионального отделения по месту жительства.

Как получить пособие напрямую в ФСС видео Как получить пособие напрямую в ФСС роликКак получить пособие напрямую в ФСС Как получить пособие напрямую в ФСС 2017 Как получить пособие напрямую в ФСС социалка Как получить пособие напрямую в ФСС реклама

Получение компенсации за ТСР

Приобрели ТСР самостоятельно? Фонд социального страхования выплатит компенсацию. Необходимые документы, regional filial və ya MFC Moskva vilayətinin filialına təqdim: ərizə. sənəd, identiklik. proqram əlillər qanuni nümayəndəsi təqdim edilərsə (maneəli bir uşaq) - sənəd, ərizəçinin nümayəndəsinin səlahiyyətlərini təsdiq edən, onun pasport. bərpası və Habilitation fərdi proqram. snils (iştirakı ilə). Pul vəsaitləri və daxilolmalar, Texniki pasport, və s.. Bütün sənədlər şəxs və ya hüquqi nümayəndəsi vasitəsilə təqdim edilir. Moskva Regional Şöbəsi saytında TCP Marginal dəyəri. Daha çox məlumat yaşayış yerindən rayon filialı bilər.

Получение компенсации за ТСР 2017 TCP Video üçün kompensasiya TCP roller üçün kompensasiyaПолучение компенсации за ТСР TCP sotsialka üçün kompensasiya TCP reklam üçün kompensasiya TCP nişanlar üçün kompensasiya

MƏNƏ ZƏNG ELƏ
+
Mənə zəng elə!