+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Sociální reklama na FSS 2017-2018

Sociální reklama na FSS 2017-2018

Vytvořením řady propagačních videí Informace. Vývoj ilustrací, ikony, infografiky a typografie. Zvukový design a záznam vyprávění.

OKVED


Potvrdí hlavní ekonomickou aktivitu snadno a rychle!

Pojištěný dost zaregistrovat na jednom portálu veřejné a komunální hospodářství gosuslugi.ru a předložit dokumenty v elektronické podobě *
odvolání, Dokumenty by měly být poskytovány jednou ročně včas nejpozději do 15 duben!
V opačném případě potvrzení ve stanovené lhůtě NACE pojistníků s sebou nese zvýšení velikosti jeho tarifu **
Více informací na internetových stránkách r50.fss.ru

NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017

*Ruská federace Řád ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje 31 leden 2006 , N 55

**Fond sociálního zabezpečení z Ruské federace bude vykonávat činnost pojistitele druhu ekonomické aktivity, má nejvyšší třídu profesionálních rizika. toto, v pořadí, s sebou nese změnu (zvýšit) pojištěný výše tarifu.

Elektronický kus postižení - inovace, vstoupila v platnost v roce 2017 rok


Začal po nemocnici, nemusíte vyzvednout papírového dokumentu lékařem, stačí zkontrolovat potvrzení o pracovní neschopnosti a informovat svého zaměstnavatele platit

Elektronický průkaz zdravotního postižení – rychle, komfortně, spolehlivě

Informace o elektronických listů v přístrojové desce na portálu fond sociálního zabezpečení

Elektronická tabule FSS postižení 2017 Elektronická tabule FSS postižení 2017 Elektronická tabule FSS postižení 2017 Elektronická tabule FSS postižení 2017 Elektronická tabule FSS postižení 2017 Elektronická tabule FSS postižení 2017

Jako zaměstnanec rychle získat informace o výši vyplacených dávek?


Pojištěnci měli zkontrolovat seznamy pro výplatu dávek?

To vše a ještě mnohem více může být provedeno, aniž by museli opustit svůj domov či kancelář, - k tomuto účelu můžete zadat své osobní schránky na portálu fond sociálního zabezpečení

Ve své osobní informace o účtu pro občany:

– o výši vyplacených dávek

– Na výpočet dávek při pracovní neschopnosti

– Pro fondy rehabilitaci osob se zdravotním postižením

– pracovních úrazů

Osobní účet je možné pro zaměstnavatele:

– cílem získat údaje o zaměstnanci nemocnic a výši dávek

– Kontrola registru pro platby

– obdrží oznámení o chybách

– najít informace o zraněných při práci

– předloží ošetření na slevu na pojistném

Podrobné pokyny k používání elektronických skříní jsou umístěny na jednom portálu elektronických skříní fond sociálního zabezpečení

Informace o výši vyplacených dávek FSS 2017 Informace o výši vyplacených dávek FSS 2017 Informace o výši vyplacených dávek FSS 2017 Informace o výši vyplacených dávek FSS 2017

ELN Pojistitelé


Po uzavření nemocnice pracovníka poskytuje pojistnou elektronické potvrzení o počtu neschopnosti (ELN)?

Pro výpočet a vyplácení listu postižení potřeb zaměstnavatelů:

Žádost údaje ELN uzavřen svým počtem a SNILS pracovníka ve fondu sociálního zabezpečení

vyznamenáním podepsán podpisovým údajů digitálním Nadaci ELN, doplněním nezbytných informací

Nově si může pojistník zaplatit potvrzení o pracovní neschopnosti

Elektronický kus postižení - rychle, komfortně, spolehlivě!

ELN Pojistitelé FSS 2017 ELN Pojistitelé FSS 2017 ELN Pojistitelé FSS 2017 ELN Pojistitelé FSS 2017

ELN pojištěného


nemocný? Jak získám e-volno z důvodu nemoci (ELN)?
Musíte souhlasit s provedením ELN a informovat svého lékaře SNILS

Dále lékař čerpá ELN a řekne vám čísla stránek
Začínáme, musíte informovat číslo ELN zaměstnavatele
Pojištěný přináší datový ELN, nezbytné pro výpočet a platba listu
Informace o vaší ELN v Dashboard portálu cabinets.fss.ru

ELN – rychle, komfortně, spolehlivě!

ELN pojištěn FSS 2018 ELN pojištěn FSS 2018 ELN pojištěn FSS 2018 ELN pojištěn FSS 2018 ELN pojištěn FSS 2018 ELN pojištěn FSS 2018

ELN Medorganizatsii


Jaké jsou akce lékařské organizace v konstrukci elektronického potvrzení o pracovní neschopnosti (ELN)?
Pojištěná osoba dává písemný souhlas se zápisem ELN a doktor řekne SNILS
Dále lékař nařídí s požadavkem softwaru *, certifikovaný elektronický podpis **, v EII “sociální pojištění” čísla vydání ELN
Po obdržení místnosti lékaře otevírá ELN s přiřazeným jedinečným číslem
vytvořil ELN, ověřeno digitálním podpisem, odeslaná zdravotnickou organizací do Jednotného informačního systému “sociální pojištění”, a potřebné údaje jsou provedeny, je-li to nezbytné, v ELN ***
Uzavření medorganizatsiey ELN provádí zadáním požadovaných informací
EDN je certifikováno digitálním podpisem lékaře a lékařské organizace a odesláno do Unified IIS “sociální pojištění”
ELN – rychle, komfortně, spolehlivě!

*software
**digitální podpis
*** prodloužit záznam, o směru zřízení ITU

ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018

Práce na základě smlouvy, máte nárok na dávky, hrazena z fondu sociálního zabezpečení.

Dočasné dávky v pracovní neschopnosti, mimo jiné v souvislosti s pracovním úrazem. mateřský příspěvek. Paušální částka pro ženy, pustil se do záznamu ve zdravotnických organizacích v časných fázích těhotenství – na 12 týdny. Paušální částky při narození. Měsíční příspěvek na péči o dítě. Sociální přínos pro pohřeb. oficiální zaměstnání – záruka pobírání dávek státní.

Příspěvek dočasná invalidita Dočasná invalidita výhody válec sotsialka dočasná invalidita sociální válec dočasná invalidita Video Dočasné dávky v pracovní neschopnosti sotsreklama dočasná invalidita FSS 2017 Příspěvek dočasná invalidita reklama na příspěvek pracovní neschopnosti

Jak se zaregistrovat na pobočce krajského pobočky fondu, aby zajistily, že TCP?

Osoba se zdravotním postižením musí být: Kontaktujte kliniku v místě vašeho bydliště a získejte doporučení na Úřad lékařských a sociálních expertiz. Chcete-li vytvořit individuální rehabilitační a habilitační program, obraťte se na kancelář ITU. Podat žádost pobočky krajské pobočky fondu nebo v Moskevské oblasti na prohlášení IFC na účtu, aby zajistily, že TCP a postoupení.

Video Jak se zaregistrovat na pobočce Jak se zaregistrovat na pobočce PSA Jak se zaregistrovat na pobočce Video Jak se zaregistrovat na pobočce

Jak získat technické prostředky na obnovu?

Žadatel předloží pobočky krajské pobočky fondu nebo v seznamu MFC Moskevské oblasti požadovaných dokumentů. přihláška. dokument, prokázání totožnosti žadatele nebo totožnost a pravomoci právního zástupce. Individuální program rehabilitaci a habilitaci pro tělesně postižené. Závěr lékařské komise poskytování protetických a ortopedických pomůcek pro veterány. SNILS v přítomnosti. Dokumenty, které se předkládají osobně nebo prostřednictvím právního zástupce. Při podání žádosti je nutné doložit originály dokumentů. Dokumenty můžete podávat také elektronicky prostřednictvím Portálu státních a komunálních služeb. Pobočka nebo MFC vydá žadateli doporučení, aby obdržel TSR nebo vytvořil PIP. Žadatel dostává prostředky na rehabilitaci. Více informací na internetových stránkách r50.fss.ru

Jak získat technické prostředky na obnovu video Jak získat technický prostředek rehabilitace sociální Jak získat technický prostředek rehabilitace reklama Jak získat technický prostředek rehabilitace sociální reklama Jak získat technický prostředek rehabilitace video Jak získat technický prostředek rehabilitace tsr Webové stránky a logo FSS

Povinné sociální pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Druhy pojistného krytí: Příspěvek dočasná invalidita, přidělené v souvislosti s pojistnou událostí. Jednorázová platba pojištění, měsíční platby pojištění pojištěným nebo osobám, má nárok na takové platby v případě jeho smrti. Úhrada dodatečných výdajů, související s lékařskou, sociální a profesní rehabilitaci pojištěného za přítomnosti přímých následků pojistné události. Přidělení pojistného krytí provádí pojistitel na základě žádosti pojištěného, jeho oprávněného zástupce nebo osoby, nárok na výplatu pojistného. Fond sociálního pojištění Ruské federace. Regionální regionální pobočka v Moskvě.

Povinné sociální pojištění 2017 Povinné sociální pojištění FSS Video o povinném sociálním pojištěníPovinné sociální pojištění Video o povinném sociálním pojištění Ikony povinného sociálního pojištění Logo povinného sociálního pojištění

Jak získat výhody

Zaměstnavatel „zmizel“? Na jeho účtu není dostatek prostředků? Dávky bude vyplácet Fond sociálního pojištění. Lze podat žádost o jmenování a výplatu dávek: Osobní. Zasláním kopií dokladů poštou na pobočku krajského úřadu. Odesláním dokumentů elektronicky, včetně používání Jednotného portálu státních a komunálních služeb. Pro více informací o jmenování a vyplácení dotací lze nalézt na pobočce regionální pobočky v místě bydliště.

Jak získat výhodu přímo k videu FSS Jak získat výhodu přímo na FSS klipuJak získat výhodu přímo na FSS Jak získat výhodu přímo na FSS 2017 Jak získat výhodu přímo na FSS sotsialka Jak získat výhodu přímo k reklamě na FSS

Kompenzace pro TCP

TCP získány nezávisle? sociální pojišťovna vyplatit náhradu. Potřebné doklady, poskytovány pobočky krajské pobočky nebo MFC Moscow region: přihláška. dokument, identita. Je-li žádost podána právního zástupce osob se zdravotním postižením (postižené dítě) - dokument, potvrzující autoritu zástupce žadatele, jeho pas. Individuální program rehabilitace a habilitace. snils (v přítomnosti). Hotovost a příjmy, Technické pasy, atd.. Všechny dokumenty musí být předloženy osobně nebo prostřednictvím právního zástupce. Mezní náklady TCP na webových stránkách moskevské regionální pobočky. Více informací lze nalézt v oboru regionální pobočky v místě bydliště.

Kompenzace pro TCP 2017 Kompenzace pro TCP Video Kompenzace pro TCP válecKompenzace pro TCP Kompenzace pro TCP sotsialka Kompenzace pro TCP reklamu Kompenzace pro ikony TCP