+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Ochrana osobních údajů

r. Санкт-Петербург «27» июня 2017 r.

 

Tyto zásady ochrany soukromí osobních údajů (Dále - Privacy Policy) To se vztahuje na veškeré informace, kotoruju site Insajt ", Nachází se na doménové jméno, může dostat uživatele při používání stránek, programy a webové stránky produkty.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. „Správa webu“ - osoby s oprávněním pro řízení místně, jednající jménem „Insight“, organizovat a (nebo) provádí zpracování osobních údajů, a definuje cíle pro zpracování osobních údajů, Složení osobních údajů, zpracovávat, akce (operace), dopustil s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní data“ - veškeré informace, týkají se přímo nebo nepřímo určité, nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ - každá akce (operace) nebo soubor akcí (operace), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. „Ochrana osobních údajů‚- jsou nezbytné ke splnění operátora nebo jiným způsobem získala přístup k osobním údajům požadavku osoby, aby se zabránilo jejich šíření bez souhlasu subjektu nebo přítomnost osobních údajů oprávněného důvodu.

1.1.5. „User Site (atd - Uživatelé)„- osoba,, které mají přístup k webu, přes internet a pomocí těchto stránek.

1.1.6. «Cookies» - malý kousek dat, zaslány webovým serverem a uložené v počítači, což je webový klient nebo internetový prohlížeč pošle pokaždé, když webový server v HTTP požadavku při pokusu otevřít stránku příslušného webu.

1.1.7. «IP adresa“ - jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, postavený přes IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «ИНСАЙТ». Webové stránky nekontroluje a není zodpovědný za webové stránky třetích stran, kde uživatel může jít do vazby, k dispozici on-line.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, poskytuje uživatelům webu.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, Uživatel stanoví, že na žádost v místě správy při registraci on-line, nebo při objednávání k nákupu zboží.

3.2. osobní údaje, povoleno zpracování v rámci této ochrany osobních údajů, poskytuje uživateli vyplněním online registračního formuláře ve formuláři žádosti a musí obsahovat následující údaje:

3.2.1. název, název, Uživatelské jméno;

3.2.2. kontaktní telefon uživatele;

3.2.3. e-mailová adresa (e-mail);

3.2.4. Zboží doručovací adresa;

3.2.5. residence Uživatel.

3.3.1. Internetový obchod zajišťuje sběr statistických údajů o IP adres jejich návštěvníků. Tyto informace slouží k identifikaci a řešení technických problémů.

3.4. Jakékoliv jiné osobní údaje nepodmíněný výše (prohlížeče a operačního systému, atd.) s výhradou bezpečné skladování a nešíření, s výjimkou případů,, uvedené v článkům. 5.2. a 5.3. Tyto zásady.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Osobní údaje Správa uživatelů těchto stránek mohou být použity pro účely:

4.1.1. identifikace uživatele, Řazení a (nebo) Uzavření smlouvy o prodeji zboží dálkově s „Insight“.

4.1.2. Kterou se stanoví zpětné vazby od uživatelů, včetně oznámení, žádosti, vztahující se k užívání této stránky, služby, vyřizování žádostí a objednávek z uživatelského.

4.1.3. Určování polohy uživatele, aby byla zajištěna bezpečnost, předcházení podvodům.

4.1.4. Potvrdí pravost a úplnost osobních údajů, poskytuje uživatelům.

4.1.5. Upozornit uživatele o stavu objednávek.

4.1.6. Zpracování a příjem plateb, ověřování daňových či daňových pobídek, náročné platba, určování způsobilosti pro úvěrové linky Uživatele.

4.1.7. Zajištění efektivní zákaznické a technické podpory v případě problémů, spojený s UNESCO.

4.1.8. Poskytující uživateli se svým souhlasem, aktualizace produktu, speciální nabídky, informace o cenách, newsletter a další informace jménem stránek nebo jménem partnerů.

4.1.9. Realizace propagačních aktivit se souhlasem Uživatele.

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ INFORMACE

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele se provádí bez časového omezení, všechny právní prostředky, včetně informačních systémů osobních údajů za použití automatizovaných nástrojů nebo bez použití takových fondů.

5.2. Souhlasíte s tím,, že Správa webu má právo na převod osobních údajů třetím stranám, zejména, kurýrní služby, poštovní organizace, Telekomunikační operátoři, výlučně za účelem objednávky Uživatele, vydaný na webu „Insight“, včetně dodání zboží.

5.3. Uživatelská osobní údaje mohou být předány do autorizovaného ruských státních orgánů pouze z důvodů a způsobem,, zřízený ruského práva.

5.4. V případě ztráty nebo vyzrazení osobních údajů Vedení informuje uživatele o ztrátě nebo vyzrazení osobních údajů.

5.5. Správa webu přijal nezbytná organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů Uživatele proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zničení, změny, blokování, kopie, šířit, stejně jako jiné protiprávní jednání třetích stran.

5.6. Správa těchto stránek spolu s uživatelem, musí přijmout veškerá nezbytná opatření k zamezení ztrát nebo jiných negativních důsledků, způsobené ztrátou nebo vyzrazení osobních údajů Uživatele.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Uživatel je povinen:

6.1.1. Poskytovat informace o osobních údajích, nezbytné pro užívání této stránky.

6.1.2. aktualizovat, doplnit informace o osobních údajích v případě změny těchto informací.

6.2. je zapotřebí v místě aplikace:

6.2.1. Použít informace pouze za účelem, uvedeno v bodě. 4 Tyto zásady.

6.2.2. Poskytovat ukládání důvěrných informací v tajnosti, nezveřejňovat, a to bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a neprodávat, výměna, uveřejnění, nebo zpřístupnění jiným možným způsobem předat osobní údaje Uživatele, kromě pb. 5.2. a 5.3. Tyto zásady.

6.2.3. Učinit opatření na ochranu důvěrnosti osobních údajů Uživatele v souladu s postupem, obvykle slouží k ochraně tento druh informací do stávajících obchodních praktik.

6.2.4. K implementaci blokování osobních údajů, vztahující se k příslušným uživatelům, po podání žádosti nebo na žádost Uživatele, nebo jeho zákonný zástupce nebo pověřený orgán ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověřování, v případě nepřesných osobních údajů nebo pochybení.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. správa webu, nesplnilo své povinnosti,, odpovědnost za škody, vzniknou Uživatelem v souvislosti se zneužíváním osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů,, stanoveno článkům. 5.2., 5.3. a 7.2. Tyto zásady.

7.2. V případě ztráty nebo vyzrazení důvěrných informací správy těchto stránek nenese odpovědnost, pokud tento důvěrných informací:

7.2.1. To se stalo public domain před jeho ztrátě nebo vyzrazení.

7.2.2. To byla získána od třetí strany před jeho přijetí v místě správy.

7.2.3. Byla zveřejněna se souhlasem Uživatele.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Předtím, než se obrátí na soud pro spory, vyplývající ze vztahu mezi uživateli na webových stránkách internetového obchodu a správa stránek, to je povinné, aby prohlásil stížnost (písemný návrh na dobrovolné vypořádání).

8.2. tvrdí, že příjemce pro 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, oznámí žadateli o výsledku reklamace.

8.3. Když nemáte dosáhnout dohody spor bude postoupen k soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace.

8.4. Podle těchto zásad ochrany soukromí a vztahy mezi Uživatelem a Správa webu uplatňovat stávající právní předpisy Ruské federace.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Správa webu má právo na změny této ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost ode dne jejího vysílání na webu internetového obchodu, nestanoví-li novou verzi Ochrana osobních údajů.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать через https://adinsight.ru/contacts

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://adinsight.ru/politics

 

27.06.2017