8 (800) 700-50-31
hello@adinsight.ru

Социальная реклама для ФСС 2017-2018

Социальная реклама для ФСС 2017-2018

Создание серии рекламных информационных видео роликов. Udviklingen af ​​illustrationer, иконок, инфографики и типографики. Звуковое оформление и запись диктора.

ОКВЭД


Bekræft den vigtigste økonomiske aktivitet hurtigt og nemt!

Forsikrede nok til at registrere på en enkelt portal af offentlige og kommunale tjenester gosuslugi.ru og indsende dokumenter i elektronisk form *
tilbagekaldelse, dokumenter bør udarbejdes årligt в срок не позднее 15 апреля!
Manglende bekræfte inden for den angivne periode NACE forsikringstager indebærer en stigning i størrelsen af ​​sin tarif **
Mere information på hjemmesiden r50.fss.ru

NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2006 года N 55

**Фонд социального страхования РФ отнесет деятельность данного страхователя к виду экономической деятельности, имеющему самый высокий класс профессионального риска. dette, в свою очередь, влечет за собой изменение (увеличение) размера тарифа страхователя.

Электронный листок нетрудоспособности – нововведение, вступившее в силу в 2017 år


Приступая к работе после больничного, вам не нужно забирать бумажный документ у врача, nok til at kontrollere certifikatet for uarbejdsdygtighed og informere sin arbejdsgiver til at betale

Elektronisk handicap certifikat – hurtigt, удобно, pålideligt

Oplysninger om elektronisk ark i dit instrumentbræt i portalen Social Insurance Fund

Elektronisk ark FSS handicap 2017 Elektronisk ark FSS handicap 2017 Elektronisk ark FSS handicap 2017 Elektronisk ark FSS handicap 2017 Elektronisk ark FSS handicap 2017 Elektronisk ark FSS handicap 2017

Som medarbejder til hurtigt at få oplysninger om størrelsen af ​​de ydelser betalt?


Forsikrede skal kontrollere vagtplaner for udbetaling af ydelser?

Alt dette og meget mere kan gøres, uden at forlade dit hjem eller kontor, - til dette formål kan du indtaste din personlige skab i portalen Social Insurance Fund

I din personlige konto oplysninger til rådighed for borgerne:

– på mængden af ​​ydelser, der udbetales

– om beregning af ydelser til sygefravær

– om midler genoptræning af handicappede

– af arbejdsulykker

Den personlige konto er muligt for arbejdsgivere:

– at indhente data om hospitalets ansatte og størrelsen af ​​ydelser

– kontrollere registreringsdatabasen for betalinger

– modtage besked om fejl

– finde oplysninger om den skade på arbejdet

подать обращения на скидку к страховому тарифу

Подробные инструкции по работе с электронными кабинетами расположены на Едином портале электронных кабинетов Фонда социального страхования

информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017

ЭЛН Страхователи


После закрытия больничного работник предоставил страхователю номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?

Для расчета и оплаты листка нетрудоспособности работодателю необходимо:

запросить данные закрытого ЭЛН по его номеру и СНИЛС работника в Фонде социального страхования

передать подписанные электронно-цифровой подписью данные ЭЛН в Фонд, дополнив его необходимой информацией

Теперь страхователь может оплатить листок нетрудоспособности

Электронный листок нетрудоспособности – быстро, удобно, pålideligt!

ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017

ЭЛН Застрахованный


Заболели? Как получить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)?
Вам необходимо дать согласие на оформление ЭЛН и сообщить врачу СНИЛС

Далее врач оформляет ЭЛН и сообщает вам номер листка
Приступив к работе, вам необходимо сообщить номер ЭЛН работодателю
Страхователь вносит в ЭЛН данные, необходимые для расчета и оплаты листка
Информация о ваших ЭЛН в Личном кабинете на портале cabinets.fss.ru

ЭЛН – hurtigt, удобно, pålideligt!

ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018

ЭЛН Медорганизации


Каковы действия медицинской организации при оформлении электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?
Застрахованное лицо дает письменное согласие на оформление ЭЛН и сообщает врачу СНИЛС
Далее врач направляет с помощью ПО* запрос, удостоверенный ЭЦП**, в ЕИИССоцстрахна выдачу номера ЭЛН
После получения номера врач открывает ЭЛН с присвоенным ему уникальным номером
Созданный ЭЛН, удостоверенный ЭЦП, направляется медорганизацией в ЕИИССоцстрах”, а в случае необходимости в ЭЛН вносятся необходимые записи***
Закрытие ЭЛН осуществляется медорганизацией путем внесения необходимой информации
ЭЛН заверяется ЭЦП врача и медорганизации и направляется в ЕИИССоцстрах
ЭЛН – hurtigt, удобно, pålideligt!

*программное обеспечение
**электронно-цифровая подпись
*** at udvide rekord, om retningen af ​​etableringen af ​​ITU

ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018

Arbejde på kontraktbasis, du er berettiget til at modtage ydelser, betalt fra Social Insurance Fund.

Midlertidige invalidepension, herunder i forbindelse med en arbejdsulykke. godtgørelse barsel. Fast beløb for kvinder, gået i gang med posten i medicinske organisationer i de tidlige stadier af graviditeten – til 12 uger. Fast beløb ved fødslen. Månedlig ydelse til børnepasning. Social fordel til begravelse. officiel beskæftigelse – garanti modtagelse af offentlige ydelser.

godtgørelse midlertidige handicap Midlertidig invalidepension rulle sotsialka midlertidige handicap sociale roller midlertidige handicap Video Midlertidige invaliditetsydelser sotsreklama midlertidige handicap FSS 2017 godtgørelse midlertidige handicap reklame for godtgørelse midlertidige handicap

Sådan registrerer på afdelingskontor den regionale afdeling af fonden for at sikre, at TCP?

En handicappet person skal være: Обратиться в поликлинику по месту жительства для получения направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Обратиться в Бюро МСЭ для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Indsend en ansøgning til filial af den regionale afdeling af fonden eller i Moskva-regionen for IFC redegørelse på kontoen for at sikre, at TCP og henvisning.

video Sådan registrerer på grenen Sådan registrerer på grenen PSA'er Sådan registrerer på grenen Video Sådan registrerer på grenen

Sådan får du de tekniske midler til rehabilitering?

Ansøgeren forelægger filial af den regionale afdeling af fonden eller i regionen listen over krævede dokumenter MFC Moskva. ansøgning. dokument, beviser ansøgerens identitet eller identiteten og beføjelser den juridiske repræsentant. Individuel program for rehabilitering og habilitering for handicappede. Konklusionen af ​​den medicinske kommission i udveksling af proteser og ortopædisk udstyr til veteraner. Snils i nærvær af. Dokumenterne skal indsendes personligt eller ved en juridisk repræsentant. Ved indgivelsen af ​​en ansøgning forudsat de originale dokumenter. Anvend og kan være i elektronisk form via Portalen af ​​statslige og kommunale service. Branch eller MFC udgange ansøger retning til TCP eller fremstilling af PRI. Ansøgeren modtager et middel til genoptræning. Mere information på hjemmesiden r50.fss.ru

Sådan får du de tekniske midler til rehabilitering video Sådan får tekniske midler til rehabilitering sotsialka Sådan får tekniske midler til rehabilitering reklame Sådan får tekniske midler til rehabilitering PSA'er Sådan får tekniske midler til rehabilitering video Sådan får tekniske midler til rehabilitering TOR FSS hjemmeside og logo

Obligatorisk social forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Typer af sikkerheder forsikring: godtgørelse midlertidige handicap, udpeget i forbindelse med den forsikrede begivenhed. En engangs-forsikring betaling, månedlige forsikring betalinger til den forsikrede eller til personer,, berettiget til at modtage sådanne betalinger i tilfælde af hans død. Betaling af merudgifter, relateret til medicinsk, social og erhvervsmæssig rehabilitering af den forsikrede i tilstedeværelse af de direkte konsekvenser af den forsikrede begivenhed. Udnævnelse yder forsikring bæres af forsikringsselskabet på grundlag af meddelelsen af ​​den forsikrede, dennes repræsentant eller den person,, berettiget til at modtage forsikring betalinger. Social Insurance Fund af Den Russiske Føderation. Moscow Region regionale afdeling.

Obligatorisk social forsikring 2017 Obligatorisk social forsikring FSS Obligatorisk social forsikring videoObligatorisk social forsikring Obligatorisk social forsikring video Obligatoriske sociale forsikring ikoner Obligatorisk social forsikring logo

Sådan at opnå fordele

"Forsvundet" arbejdsgiver? Utilstrækkelige midler på hans konto? Social Insurance Fund vil betale fordele. Erklæring om udpegelse af og udbetaling af tilskud kan indsendes: personligt. Sende kopier af dokumenter med posten til den afdeling af den regionale gren. Sende dokumenter i elektronisk form, herunder ved hjælp af Unified portal af offentlige og kommunale tjenester. For mere information om udpegelse af og udbetaling af tilskud kan findes på afdelingskontor den regionale afdeling af bopælen.

Sådan får gavn direkte til video FSS Sådan får gavn direkte til FSS klipSådan får gavn direkte til FSS Sådan får gavn direkte til FSS 2017 Sådan får gavn direkte til FSS sotsialka Sådan får gavn direkte til FSS reklame

Erstatning til TCP

TCP erhvervede uafhængigt? social-kasse til at betale erstatning. Nødvendige dokumenter, forudsat at den afdeling af den regionale gren eller MFC Moskva-regionen: ansøgning. dokument, identitet. Hvis ansøgningen indgives den juridiske repræsentant for handicappede (et handicappet barn) - dokument, bekræftelse af autoritet sagsøgerens repræsentant, hans pas. Individuel program for rehabilitering og habilitering. snils (i nærvær af). Kontanter og kvitteringer, Tekniske pas, etc.. Alle dokumenter skal indgives personligt eller ved en juridisk repræsentant. Предельные стоимости ТСР на сайте Московского областного регионального отделения. Более подробную информацию можно узнать в филиале регионального отделения по месту жительства.

Erstatning til TCP 2017 Получение компенсации за ТСР видео Получение компенсации за ТСР роликErstatning til TCP Получение компенсации за ТСР социалка Получение компенсации за ТСР реклама Получение компенсации за ТСР иконки

RING NU
+
Ring til mig!