+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Разработка дизайна билборда

Разработка дизайна билборда

Τιμή και όροι: από 5000R., από 3 ημέρες.

Эффективный инструмент маркетингауличная реклама. И в частности – билборды.

Мимо проходят люди, проезжают автомобили, движется общественный транспорт. Взгляд нет-нет, да падает на яркий рекламный щит. И так – изо дня в день.

А уж если что-то в этой рекламе заинтересует, привлечет и покажется интереснымнамеренно будешь разглядывать и изучать.

Дизайнеры рекламного агентства ИНСАЙТ разработают для вашей компании грамотный, качественный, привлекательный дизайн билборда, который будет обращать на себя внимание снова и снова.

Изготовление дизайна билборда:

Билборд – металлическая конструкция, располагающаяся вдоль оживленных магистралей и тротуаров. Обычно площадь рекламного поля составляет 18 квадратных метров. Не заметить – сложно. Тем более если дизайн – интересный и заманчивый!

Билборд сообщает какую-либо информацию – о новом товаре, услуге, акции, об открытии нового магазина. Либо презентует фирму, работает на запоминание марки, популяризацию.

Дизайн билборда играет ключевую роль и имеет множество тонкостей, поэтому очень важно, чтобы билборд был нарисован профессионалами.

Задача в том, чтобы прохожие:

  • обратили внимание,
  • запомнили,
  • пожелали воспользоваться услугой.

 

Разработка дизайна билборда

Σε αυτή τη βάση, дизайн должен быть:

простым для восприятия, не перегруженным деталями и информацией (поскольку взгляд на нем задерживается, κατά κανόνα, του 2-3 δευτερόλεπτα), но при этом максимально информативным;

– εύκολο να θυμάστε;

не раздражающим, создающим приятные ассоциации;

все элементы – фото, название фирмы, номер телефона, картинка – должны сочетаться и не противоречить друг другу;

должен быть виден стиль, вкус и главное – запоминающаяся концепция или идея;

текста должно быть минимум (не больше 3-4 λόγια), акцент на графичной части;

читаемый шрифт, высокая контрастность;

соответствие фирменному стилю, философии компании.

Billboard

Варианты дизайна билбордов:

  • билборд-анонс – когда суть рекламы раскрывается не сразу, дается неполная информация, часть, μέρος, факт, цифра. Люди интересуются, что же это, и что будет дальше. И только потом появляется билборд, объясняющий предыдущий.
  • билборд-картинка – акцент на ярком изображении, привлекающем внимание, удивляющем.
  • Билборд-слоган – необычный или запоминающийся слоган, сочетание слов, каламбур.
  • Креативный билборд – отличающийся оригинальной идеей. για παράδειγμα, если часть картинки выходит за пределы рекламного щита, есть объемные детали и т.д.

Изготовление билборда

Изготовление билборда зависит и от технических моментов – материал, на котором будет размещен, дополнительные детали, фактура. Все это продумывается еще в момент разработки дизайна.

Billboard 6x3 Πετρούπολη Real Estate

Billboard: κόστος

Η τιμή για την ανάπτυξη πινακίδα σχεδίασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες - την ιδέα, έννοια, μελέτη, πολυπλοκότητα του προβλήματος. Η αξία υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση - μεμονωμένα.

Καλέστε με
+
Καλέστε με