+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

עיצוב כרוז על מוצרי אריזה סביבתיים

חוברת יורו Agropak

עיצוב כרוז על מוצרי אריזה סביבתיים

פיתוח התפיסה והפריסה של רצועות העלון. Agropak – מבט רענן על האריזה של פירות וירקות. עיבוד תמונה ויצירה של סמלים.

אריזה
- תיק רשת
- בית
- כוס עם מכסה
- מגש floupak

- ציוד:
- אריזה
- משלוח Pre
- מינון
- קווים

ספקי חומרי אריזה
(תן לנו להצביע כמה סוגים בסיסיים)
- מגש נייר
- סרט בית
- שחול בד
- כוס 354 מ"ל

שירות
– שירות אחריות ופוסט אחריות
– קווי עיצוב לעיבוד ואריזה של ירקות
– ליסינג
– העיצוב של האריזה והתוויות על 17 סוגי המדיה

אריזה
- תיק רשת
- בית
- כוס עם מכסה
- מגש floupak
- קליפ
- מיכל עם מכסה
- חבילה תחת הקלטת
- oktabin
- A חיצי סרט מצע
- כרית
- מוח גדול
– nayspak
- מכווץ הבד