+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Privatumo politika

g. Санкт-Петербург «27» июня 2017 g.

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт «ИНСАЙТ», расположенный на доменном имени, может получить о Пользователе во время использования сайта, programos ir interneto svetainės produktai.

1. APIBRĖŽIMAS SĄLYGOMIS

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. "Svetainės administracija" - įgaliotas personalas vietoje valdymo, veikiantis vardu "INSIGHT", organizuoti ir (arba) atlieka asmens duomenų tvarkymo, ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtis, būti tvarkomi, veiksmai (operacijos), padaroma asmens duomenų.

1.1.2. "Asmeniniai duomenys" - bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su tam tikra, ar atpažįstami fizinis asmuo (asmens duomenų subjekto).

1.1.3. "Asmens duomenys" - bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų rinkinys (operacijos), įsipareigojusi su automatika ar naudoti be tokių priemonių naudoti su asmens duomenų, įskaitant kolekcija, įrašas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, plėtojimas (atnaujinimas, pokytis), ekstrakcija, jo naudojimas, perkėlimas (paplitimas, nuostata, priėjimas), obezlichivanie, blokavimo, pašalinimas, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта (далее ‑ Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, kuri yra interneto klientas ar interneto naršyklė siunčia kiekvieną kartą serveris HTTP-prašymą, kai bandote atidaryti atitinkamą svetainę puslapį.

1.1.7. «IP adresas" - unikalus tinklo mazgas adresas kompiuterio tinkle, pastatytas per TL.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «ИНСАЙТ». Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или при оформлении заказа для приобретения Товара.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте в формах заявки и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, pavadinimas, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (siųsti);

3.2.4. адрес доставки Товара;

3.2.5. место жительство Пользователя.

3.3.1. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. ir 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, для оформления заказа и (arba) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с компанией «ИНСАЙТ».

4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, įskaitant pranešimus, prašymai, susijusios su Svetainės naudojimo, paslaugos, perdirbimo prašymai ir įsakymai nuo vartotojo.

4.1.3. Nustatant naudotojo buvimo vietą, siekiant užtikrinti saugumą, sukčiavimo prevencija.

4.1.4. Patvirtinti autentiškumą ir išsamumą asmens duomenų, Suteikti vartotojai.

4.1.5. Įspėjama apie užsakymus statuso.

4.1.6. Perdirbimas ir gavimo mokėjimų, patikrinimas mokesčių arba mokesčių lengvatas, sudėtinga mokėjimas, Nustatant teisę į kredito linijos Vartotojo.

4.1.7. Teikimas veiksmingai klientų ir techninę paramą, jei problemos, susijęs su Site.

4.1.8. Teikti vartotoją su savo sutikimą, produkto atnaujinimai, Specialūs pasiūlymai, kainų informacijos, Naujienlaiškis ir kita informacija vardu Svetainės arba jos vardu partnerių.

4.1.9. Įgyvendinimas reklaminės veiklos su Vartotojo sutikimu.

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ INFORMACIJA

5.1. Asmens duomenų vartotojas būtų atliekamas be laiko apribojimų, bet kokio teisėto priemonės, įskaitant asmens duomenis informacines sistemas naudojant automatizavimo įrankius arba be tokių lėšų panaudojimo.

5.2. sutinkate, kad svetainės administracija turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, ypatingai, kurjerių paslaugos, pašto organizacijos, Telekomunikacijų operatoriai, tik iš vartotojas tam tikslais, išduotas svetainėje "INSIGHT", įskaitant prekių pristatymą.

5.3. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami į įgaliotą Rusijos valstybinių institucijų tik tokiais pagrindais ir tvarka, įkurta Rusijos teisės.

5.4. Tuo atveju, praradimą ar atskleidimą asmens duomenų valdymo informuoja vartotoją apie praradimą ar atskleidimą asmens duomenų.

5.5. Svetainės administracija imtųsi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmeninę informaciją apie naudotoją nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio patekimo, naikinimas, pokyčiai, blokavimo, kopija, paskleidimas, taip pat kiti neteisėti veiksmai trečiųjų šalių.

5.6. Administracija šios svetainės kartu su naudotojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią nuostolius ar kitų neigiamų pasekmių, sukelia praradimą ar atskleidimą asmens duomenų vartotojas.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. vartotojas privalo:

6.1.1. Pateikti informaciją apie asmens duomenų, reikalinga Svetainės naudojimo.

6.1.2. atnaujinimas, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. ir 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Siūloma imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti asmens duomenis vartotojas pagal procedūros konfidencialumą, paprastai naudojami siekiant apsaugoti tokią informaciją esamose verslo praktiką.

6.2.4. Įgyvendinti blokuoti asmens duomenis, susijusios su atitinkamų vartotojų, po prašymo ar naudotojo prašymu, arba jo teisinis atstovas arba įgaliotas organas apsaugos tvarkant asmens duomenų subjektų teises dėl patikrinimo laikotarpiui, į netikslius savo asmens duomenis ar nusižengimo atveju.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. vartojimo vietos, neįvykdė įsipareigojimų, neatsako už žalą, patirtos Vartotojo ryšium su asmens duomenų netinkamo, pagal Rusijos Federacijos teisės aktus, за исключением случаев, numatyta subclauses. 5.2., 5.3. ir 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. Praradimo atveju arba Konfidencialios informacijos atskleidimas administravimo šios svetainės neatsako, Jei tai konfidencialios informacijos:

7.2.1. Ji tapo vieši iki jos praradimo ar atskleidimo.

7.2.2. Ji buvo gauta iš trečiosios šalies, prieš jo gavimo administracijos svetainėje.

7.2.3. Jis buvo atskleista su Vartotojo sutikimu.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Prieš kreipdamasis į teismą dėl ginčų, kylančių iš tarp svetainės internetinėje parduotuvėje ir vartojimo vietos vartotojų santykių, privaloma deklaruoti skundą (parašyta pasiūlymas dėl savanoriško gyvenvietės).

8.2. teigia, už gavėją 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos,, praneša apie pretenzijos rezultatus ieškovui.

8.3. Kai jūs neturite susitarti ginčas perduodamas teisminei institucijai pagal galiojančius teisės aktus Rusijos Federacijos.

8.4. Iki šios privatumo politikos ir tarp vartotojo ir svetainės administracija santykių taikyti galiojančius teisės aktus dėl Rusijos Federacijos.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią privatumo politiką be vartotojo sutikimo.

9.2. Nauja Privatumo politika įsigalios nuo jo išsiuntimo datą svetainėje internetinėje parduotuvėje, nebent naujos redakcijos Privatumo politika nenumato kitaip.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать через hTTPS://adinsight.ru/contacts

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу hTTPS://adinsight.ru/politics

 

27.06.2017