+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Sociālā reklāma FSS 2017-2018

Sociālā reklāma FSS 2017-2018

Izveidojot vairākas reklāmas video informācija. Par ilustrācijām attīstība, ikonas, infografikas un tipogrāfija. Skaņu projektēšana un ierakstīšanas stāstījums.

OKVED


Apstipriniet galvenā saimnieciskā darbība ir ātri un viegli!

Apdrošinātais pietiekami reģistrēt vienā portāla valsts un pašvaldību pakalpojumu gosuslugi.ru un iesniegt dokumentus elektroniskā veidā *
atsaukšana, dokumenti jāiesniedz ik gadu в срок не позднее 15 апреля!
Ja apstiprināt noteiktajā periodā NACE apdrošinājuma nozīmē in lielumu tā tarifu pieaugumu **
Vairāk informācijas par mājas r50.fss.ru

nACE FSS 2017 nACE FSS 2017 nACE FSS 2017 nACE FSS 2017 nACE FSS 2017

*Krievijas Federācija rīkojums Veselības un sociālās attīstības ministrijas 31 janvāris 2006 , N 55

**Sociālās apdrošināšanas fonda Krievijas Federācijas veiks darbības apdrošinātāja veida saimnieciskās darbības, kam augstāko klasi profesionālās risku. šis, savukārt,, rada izmaiņas (palielināt) apdrošinātā summa tarifu.

Elektronisko gabals invaliditātes - inovācija, stājās spēkā 2017 gads


Sākās pēc slimnīcas, Jums nav nepieciešams uzņemt papīra dokumentu ar ārstu, pietiekami, lai pārbaudītu sertifikātu nespējas un informēt savu darba devēju samaksāt

Elektroniskā invaliditātes apliecība – ātri, ērti, droši

Informācija par elektroniskajiem lapas Informācijas panelī šajā portālā sociālās apdrošināšanas fonda

Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017 Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017 Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017 Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017 Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017 Elektroniskā lapa FSS invaliditāte 2017

Kā darbinieks, lai ātri iegūtu informāciju par izmaksāto pabalstu apmēriem?


Apdrošinātais jāpārbauda rosters par pabalstu izmaksu?

Visu šo un vēl daudz vairāk var izdarīt, neizejot no mājas vai biroja, - šim nolūkam, jūs varat ievadīt savu personīgo skapis šajā portālā sociālās apdrošināšanas fonda

Jo pilsoņiem pieejamu jūsu personīgo konta informāciju:

– par summām, kas izmaksāti pabalsti

– par pabalstu aprēķināšanai par slimības atvaļinājumu

– par naudas līdzekļu invalīdu rehabilitāciju

– par nelaimes gadījumiem darbā

Personīgais konts ir iespējams devējiem:

– lai iegūtu datus par slimnīcu darbiniekiem un pabalstu summu

– pārbaudīt reģistru maksājumiem

– saņem paziņojumu par kļūdu

– atrast informāciju par ievainotajiem darbā

– iesniegt ārstēšanu atlaidi apdrošināšanas likmes

Detalizētus norādījumus par lietošanu elektronisko skapjos atrodas vienā portālā elektronisko skapji sociālās apdrošināšanas fonda

Informācija par izmaksāto pabalstu apmēriem FSS 2017 Informācija par izmaksāto pabalstu apmēriem FSS 2017 Informācija par izmaksāto pabalstu apmēriem FSS 2017 Informācija par izmaksāto pabalstu apmēriem FSS 2017

ELN Apdrošinātāji


Pēc slēgšanas slimnīcas darbinieka sniegusi apdrošinātās elektronisko sertifikātu nespējas numuru (ELN)?

Lai aprēķināšanas un maksāšanas vērtnes invaliditātes darba devēju vajadzībām:

запросить данные закрытого ЭЛН по его номеру и СНИЛС работника в Фонде социального страхования

передать подписанные электронно-цифровой подписью данные ЭЛН в Фонд, дополнив его необходимой информацией

Теперь страхователь может оплатить листок нетрудоспособности

Электронный листок нетрудоспособности – быстро, ērti, droši!

ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017

ЭЛН Застрахованный


Заболели? Как получить электронный листок нетрудоспособности (ELN)?
Вам необходимо дать согласие на оформление ЭЛН и сообщить врачу СНИЛС

Далее врач оформляет ЭЛН и сообщает вам номер листка
Приступив к работе, вам необходимо сообщить номер ЭЛН работодателю
Страхователь вносит в ЭЛН данные, необходимые для расчета и оплаты листка
Информация о ваших ЭЛН в Личном кабинете на портале cabinets.fss.ru

ELN – ātri, ērti, droši!

ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018

ЭЛН Медорганизации


Каковы действия медицинской организации при оформлении электронного листка нетрудоспособности (ELN)?
Застрахованное лицо дает письменное согласие на оформление ЭЛН и сообщает врачу СНИЛС
Tālāk, ārsts vada ar programmatūru * lūgumu, sertificēts elektroniskais paraksts **, in energoietilpīgās nozarēs “Sociālā apdrošināšana” To izsniegšanu ELN skaitļi
Pēc telpas ārstu atver ELN ar savu piešķirts unikāls numurs
izveidots ELN, удостоверенный ЭЦП, направляется медорганизацией в ЕИИС “Sociālā apdrošināšana”, un nepieciešamie ieraksti tiek veikti, ja nepieciešams, ar ELN ***
Noslēguma medorganizatsiey ELN veic, ievadot nepieciešamo informāciju
ЭЛН заверяется ЭЦП врача и медорганизации и направляется в ЕИИС “Sociālā apdrošināšana”
ELN – ātri, ērti, droši!

*programmatūra
**ciparparaksts
*** paplašināt ierakstu, par virzienu izveides ITU

ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018 ELN Medorganizatsii FSS 2018

Darbs uz līguma pamata, Jums ir tiesības saņemt pabalstus, maksā no sociālās apdrošināšanas fonda.

Pagaidu invaliditātes pabalsti, to skaitā saistībā ar nelaimes gadījumu darbā. maternitātes pabalsts. Vienreizēju maksājumu sievietēm, uzsāka ieraksta medicīnas organizācijām sākumposmā grūtniecības – līdz 12 nedēļas. Vienreizēju maksājumu pēc piedzimšanas. Ikmēneša pabalsts bērna kopšanas. Социальное пособие на погребение. Официальное трудоустройствогарантия получения государственных пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности Пособие по временной нетрудоспособности ролик социалка Пособие по временной нетрудоспособности социальный ролик Пособие по временной нетрудоспособности видео Пособие по временной нетрудоспособности соцреклама Пособие по временной нетрудоспособности фсс 2017 Пособие по временной нетрудоспособности реклама Пособие по временной нетрудоспособности

Как встать на учет в филиале регионального отделения Фонда по обеспечению ТСР?

Инвалиду необходимо: Обратиться в поликлинику по месту жительства для получения направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Обратиться в Бюро МСЭ для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Предоставить заявление в филиал регионального отделения Фонда либо в МФЦ Московской области для постановки на учёт по обеспечению ТСР и получения направления.

ролик Как встать на учет в филиале Как встать на учет в филиале социальная реклама Как встать на учет в филиале видео Как встать на учет в филиале

Как получить техническое средство реабилитации?

Заявитель представляет в филиал регионального отделения Фонда либо в МФЦ Московской области перечень необходимых документов. Заявление. Документ, удостоверяющий личность заявителя или личность и полномочия законного представителя. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации для инвалидов. Заключение врачебной комиссии об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями для ветеранов. СНИЛС при наличии. Документы представляются лично или через законного представителя. При подаче заявления предоставляются оригиналы документов. Подать документы можно и в электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг. Филиал либо МФЦ выдает заявителю направление на получение ТСР или изготовление ПОИ. Заявитель получает средства реабилитации. Vairāk informācijas par mājas r50.fss.ru

Как получить техническое средство реабилитации ролик Как получить техническое средство реабилитации социалка Как получить техническое средство реабилитации реклама Как получить техническое средство реабилитации социальная реклама Как получить техническое средство реабилитации видео Как получить техническое средство реабилитации тср фсс сайт и лого

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Виды обеспечения по страхованию: Пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со страховым случаем. Единовременная страховая выплата, ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего право на получение страховых выплат. Фонд социального страхования российской федерации. Московское областное региональное отделение.

Обязательное социальное страхование 2017 Обязательное социальное страхование ФСС Обязательное социальное страхование видеоОбязательное социальное страхование Обязательное социальное страхование ролик Обязательное социальное страхование иконки Обязательное социальное страхование логотип

Как получить пособие

«Исчез» работодатель? Недостаточно денежных средств на его счете? Фонд социального страхования выплатит пособие. Заявление о назначении и выплате пособия можно подать: Лично. Направив копии документов по почте в филиал регионального отделения. Направив документы в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Более подробную информацию о назначении и выплате пособий можно узнать в филиале регионального отделения по месту жительства.

Как получить пособие напрямую в ФСС видео Как получить пособие напрямую в ФСС роликКак получить пособие напрямую в ФСС Как получить пособие напрямую в ФСС 2017 Как получить пособие напрямую в ФСС социалка Как получить пособие напрямую в ФСС реклама

Получение компенсации за ТСР

Приобрели ТСР самостоятельно? Фонд социального страхования выплатит компенсацию. Необходимые документы, sniegtā filiālē reģionālās filiāles vai MFC Maskavas reģionā: Заявление. Документ, identitāte. Ja pieteikums tiek iesniegts juridisko pārstāvi invalīdiem (bērns invalīds) - dokuments, apstiprinot iestāde prasītājas pārstāvja, viņa pase. Individuālā programma rehabilitācijas un habilitācijas. snils (klātbūtnē). Naudas un kvītis, Tehniskās pases, uc. Visi dokumenti iesniedzami personīgi vai ar likumiskā pārstāvja. Robežizmaksas TCP mājas lapā Maskavas reģionālā nodaļa. Vairāk informācijas var atrast filiālē reģionālās filiāles dzīvesvietas.

Получение компенсации за ТСР 2017 Kompensācija par TCP Video Kompensācija par TCP rullītiПолучение компенсации за ТСР Kompensācija par TCP sotsialka Kompensācija par TCP reklāma Kompensācija par TCP ikonas

PIEZVANI MAN
+
Piezvani man!