+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Аймшгийн тааварт тоглоом

Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан. Разработка игры. Түвшингийн дизайн, түвшний зураач, гэрэлтүүлгийн дизайн, кино зураг төсөл, тоглоомын дизайн, 3хөдөлгөөнт дүрс.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.

Level Design Unreal дээрх анхны хүн аймшгийн оньсого тоглоом 5 PC болон консолуудад зориулагдсан.