+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

шугам зураг төсөл багц болон зар сурталчилгааны зөгийн бал амт алт мини

шугам зураг төсөл зөгийн бал сав баглаа боодол нь амт алт мини

Line мини багц.

Сав баглаа боодлын дизайн зөгийн бал амт алт мини

Зөгийн бал алт.

Сав баглаа боодлын дизайн зөгийн бал амт алт мини

Зар сурталчилгаа зөгийн бал амт алт мини

газар дээр нь Баннер сурталчилгааны.

Зар сурталчилгаа зөгийн бал амт алт мини

Байршлын дизайны зардал, үзэл баримтлал, Санкт-Петербург болон Москва дахь ноорог. Санкт-Петербург хотод төсөл бий болгох.

Үнэ: -аас 20 000х. Хугацаа: -аас 5 өдрүүд

Бидний ажлын жишээ: багц | полиграфи | зар сурталчилгааны кампанит ажил