+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Ханти-Мансигийн үсгийн фонтыг бүтээх

Ханти-Мансигийн үсгийн фонтыг бүтээх

Разработка ханты-мансийских комбинируемых символов для шрифта в открытом доступе OpenSans.

Гарнитуры: Тогтмол, Зоригтой, Налуу, Ханти ба Манси цагаан толгойн дүрүүдийг багтаасан налуу налуу:
ҡ̈Є̈о̆ԯО̆Ԯө̆ю̆ԑ̈Я̆Ӫ̆Ө̆Ю̆Ԑ̈ё̄ы̄а̄о̄э̄я̄ю̄Ё̄Ы̄А̄О̄Э̄Я̄Ю̄

байршил дизайн боловсруулах зардал, Байршлын дизайны зардал, Санкт-Петербург болон Москва дахь ноорог. Санкт-Петербург хотод төсөл бий болгох.

Үнэ: 500р. бэлэг тэмдэг Хугацаа: Үнэ 2 Үнэ

Бидний ажил: лого, компанийн таних | тамгалах | үсгийн маяг | brendbuk