+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Sociale reclame voor FSS 2017-2018

Sociale reclame voor FSS 2017-2018

Het creëren van een reeks van promotionele video's Information. De ontwikkeling van de illustraties, pictogrammen, infographics en typografie. Sound design en opnemen vertelling.

OKVED


Bevestig de belangrijkste economische activiteit snel en gemakkelijk!

Verzekerde genoeg om te registreren op één portaal van openbare en gemeentelijke diensten gosuslugi.ru en documenten te verstrekken in elektronische vorm *
terugroepen, documenten moet jaarlijks worden verstrekt в срок не позднее 15 апреля!
Het niet binnen de gestelde termijn NACE verzekeringnemer te bevestigen leidt tot een toename van de omvang van haar tarief **
Meer informatie op de website r50.fss.ru

NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017 NACE FSS 2017

*Russische Federatie Orde van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van 31 januari 2006 , N 55

**Sociaal Verzekeringsfonds van de Russische Federatie zullen de activiteiten van de verzekeraar te dragen naar de aard van de economische activiteit, met de hoogste klasse van professionele risico. Это, op zijn beurt,, een wijziging (toenemen) het verzekerde bedrag van het tarief.

Elektronische stuk van invaliditeit - innovatie, van kracht geworden 2017 jaar


Gestart nadat het ziekenhuis, je hoeft niet te halen een papieren document door een arts, достаточно узнать номер листка нетрудоспособности и сообщить его работодателю для оплаты

Электронный листок нетрудоспособности – snel, удобно, надежно

Информация об электронных листках в Личном кабинете на портале Фонда социального страхования

Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017 Электронный листок нетрудоспособности ФСС 2017

Как работнику быстро получить информацию о сумме выплаченных пособий?


Страхователю необходимо проверить реестры на выплату пособий?

Все это и многое другое возможно сделать, не выходя из дома или офиса, – для этого вы можете войти в личный кабинет на портале Фонда социального страхования

В личном кабинете для граждан доступна информация:

о суммах выплаченных пособий

о расчете пособия по больничному листку

о предоставлении средств реабилитации инвалидам

по несчастному случаю на производстве

В личном кабинете для работодателей можно:

получить данные по больничным работников и сумме пособий

проверить реестры на выплату пособий

получить извещения об ошибках

найти сведения по пострадавшим на производстве

подать обращения на скидку к страховому тарифу

Подробные инструкции по работе с электронными кабинетами расположены на Едином портале электронных кабинетов Фонда социального страхования

информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017 информация о сумме выплаченных пособий ФСС 2017

ЭЛН Страхователи


После закрытия больничного работник предоставил страхователю номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?

Для расчета и оплаты листка нетрудоспособности работодателю необходимо:

запросить данные закрытого ЭЛН по его номеру и СНИЛС работника в Фонде социального страхования

передать подписанные электронно-цифровой подписью данные ЭЛН в Фонд, дополнив его необходимой информацией

Теперь страхователь может оплатить листок нетрудоспособности

Электронный листок нетрудоспособности – быстро, удобно, надежно!

ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017 ЭЛН Страхователи ФСС 2017

ЭЛН Застрахованный


Заболели? Как получить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)?
Вам необходимо дать согласие на оформление ЭЛН и сообщить врачу СНИЛС

Далее врач оформляет ЭЛН и сообщает вам номер листка
Приступив к работе, вам необходимо сообщить номер ЭЛН работодателю
Страхователь вносит в ЭЛН данные, необходимые для расчета и оплаты листка
Информация о ваших ЭЛН в Личном кабинете на портале cabinets.fss.ru

ЭЛН – snel, удобно, надежно!

ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018 ЭЛН Застрахованный ФСС 2018

ЭЛН Медорганизации


Каковы действия медицинской организации при оформлении электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?
Застрахованное лицо дает письменное согласие на оформление ЭЛН и сообщает врачу СНИЛС
Vervolgens wordt de arts leidt met software * aanvraag, gecertificeerde elektronische handtekening **, in EIIS “sociale verzekeringen” de uitgifte ELN nummers
Na ontvangst kamer van de arts opent de ELN met zijn toegewezen aan een uniek nummer
aangemaakt ELN, удостоверенный ЭЦП, направляется медорганизацией в ЕИИС “sociale verzekeringen”, en noodzakelijke items worden gemaakt, indien nodig, in de ELN ***
Sluiten medorganizatsiey ELN door het invoeren van de vereiste informatie gedragen
ЭЛН заверяется ЭЦП врача и медорганизации и направляется в ЕИИС “sociale verzekeringen”
ЭЛН – snel, удобно, надежно!

*software
**digitale handtekening
*** записи о продлении, о направлении в учреждение МСЭ

ЭЛН Медорганизации ФСС 2018 ЭЛН Медорганизации ФСС 2018 ЭЛН Медорганизации ФСС 2018 ЭЛН Медорганизации ФСС 2018 ЭЛН Медорганизации ФСС 2018 ЭЛН Медорганизации ФСС 2018

Работая по трудовому договору, вы имеете право получить пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования.

Пособие по временной нетрудоспособности в том числе в связи с несчастным случаем на производстве. Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – naar 12 недель. Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Социальное пособие на погребение. Официальное трудоустройствогарантия получения государственных пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности Пособие по временной нетрудоспособности ролик социалка Пособие по временной нетрудоспособности социальный ролик Пособие по временной нетрудоспособности видео Пособие по временной нетрудоспособности соцреклама Пособие по временной нетрудоспособности фсс 2017 Пособие по временной нетрудоспособности реклама Пособие по временной нетрудоспособности

Как встать на учет в филиале регионального отделения Фонда по обеспечению ТСР?

Инвалиду необходимо: Обратиться в поликлинику по месту жительства для получения направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Обратиться в Бюро МСЭ для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Предоставить заявление в филиал регионального отделения Фонда либо в МФЦ Московской области для постановки на учёт по обеспечению ТСР и получения направления.

ролик Как встать на учет в филиале Как встать на учет в филиале социальная реклама Как встать на учет в филиале видео Как встать на учет в филиале

Hoe de technische middelen van de revalidatie te verkrijgen?

De aanvrager dient bij het filiaal van de regionale afdeling van het Fonds of in de regio MFC Moskou lijst van de vereiste documenten. toepassing. Документ, waaruit de identiteit van de aanvrager of de identiteit en de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger. Individueel programma van revalidatie en habilitation voor gehandicapten. De conclusie van de medische commissie van de verstrekking van prothesen en orthopedische hulpmiddelen voor veteranen. SNILS in aanwezigheid van. De documenten worden in persoon of door middel van een wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend. Bij het indienen van een aanvraag op voorwaarde dat de originele documenten. Toe te passen en kan in elektronische vorm via de portal van de staat en gemeentelijke diensten. Branch of MFC uitgangen aanvrager richting TCP of vervaardigen van PRI. De aanvrager ontvangt een middel zijn ter revalidatie. Meer informatie op de website r50.fss.ru

Hoe de technische middelen van de revalidatie te verkrijgen video Hoe technische middelen van de revalidatie te krijgen sotsialka Hoe technische middelen van de revalidatie te krijgen reclame Hoe technische middelen van de revalidatie te krijgen PSA Hoe technische middelen van de revalidatie te krijgen видео Как получить техническое средство реабилитации тср фсс сайт и лого

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Виды обеспечения по страхованию: Пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со страховым случаем. Единовременная страховая выплата, ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, sociale en professionele rehabilitatie van de verzekerde in de aanwezigheid van de directe gevolgen van de verzekerde gebeurtenis. Benoeming het verstrekken van verzekering door de verzekeraar op basis van de verklaring van de verzekerde gedragen, zijn gemachtigde of de persoon, bevoegd zijn tot het ontvangen van betalingen. Sociaal Verzekeringsfonds van de Russische Federatie. regionale afdeling Moscow Region.

Verplichte sociale verzekeringen 2017 Verplichte sociale verzekeringen FSS Verplichte sociale verzekeringen videoVerplichte sociale verzekeringen Обязательное социальное страхование ролик Обязательное социальное страхование иконки Обязательное социальное страхование логотип

Как получить пособие

«Исчез» работодатель? Недостаточно денежных средств на его счете? Фонд социального страхования выплатит пособие. Заявление о назначении и выплате пособия можно подать: Лично. Направив копии документов по почте в филиал регионального отделения. Направив документы в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Более подробную информацию о назначении и выплате пособий можно узнать в филиале регионального отделения по месту жительства.

Как получить пособие напрямую в ФСС видео Как получить пособие напрямую в ФСС роликКак получить пособие напрямую в ФСС Как получить пособие напрямую в ФСС 2017 Как получить пособие напрямую в ФСС социалка Как получить пособие напрямую в ФСС реклама

Получение компенсации за ТСР

Приобрели ТСР самостоятельно? Фонд социального страхования выплатит компенсацию. Необходимые документы, предоставляемые в филиал регионального отделения или МФЦ Московской области: toepassing. Документ, удостоверяющий личность. В случае если заявление представляется законным представителем инвалида (ребёнка-инвалида) – документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, его паспорт. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации. СНИЛС (при наличии). Кассовые и товарные чеки, технические паспорта и др. Все документы представляются лично или через законного представителя. Marginale kosten van TCP op de website van de Moskouse regionale afdeling. Meer informatie is te vinden in de branche van de regionale tak van de woonplaats.

Получение компенсации за ТСР 2017 Compensatie voor TCP Video Compensatie voor TCP walsПолучение компенсации за ТСР Compensatie voor TCP sotsialka Compensatie voor TCP advertisement Compensatie voor TCP iconen

BEL ME NU
+
Bel mij!