+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Forebygging av bostedsløshet og skape en positiv offentlig bevissthet med hensyn til personer uten fast bopel