Дизајн квартално календар са илустрацијом трио Статута обичаја

Дизајн квартално календар са илустрацијом трио Статута обичаја

Дизајн квартално календар са илустрацијом трио Статута обичаја

Цртање царинског процес: Купац на столу брокера (царина специјалиста) састанак. Караван испред баријере. Брокер + царина службеник за столом (или сваки у свом компјутерском идеју царинске декларације и њеног пуштања). Царински службеник са папирима. Брокер жмет руку клиенту на фоне уезжающей фуры. Дизајн корпоративног календар.

Зид корпоративни календар 2017 nova godina.