Знак и логотип за бренд Голд Тасте

лого, укус оф Голд лого, укус оф Голдлого, укус оф Голд

 

ПОЗОВИТЕ ОДМАХ
+
Позови ме!