лого, корпоративни идентитет, брендбук, сувенири, пословних докумената, потписати за компаније у ремонт и модернизацију судова Навим (Навим)