Превенција бескућништво и стварању позитивне јавне свести у вези са особама без сталног боравишта