Санкт-Петербург социјална реклама 2013 "Повећање престиж наставничке професије. Дан учитеља - 5 октобар "