Санкт-Петербург социјална реклама 2013. Јачање престиж наставничке професије (Дан учитеља - 5 октобар).