Санкт-Петербург социјална реклама 2013 "Превенција корупције дјела"

Социјална реклама против корупције Ст. Петерсбург 2013

тема: "Превенција корупције дјела"

Социјална реклама против корупције Ст. Петерсбург 2013

тема: "Превенција корупције дјела"

Социјална реклама против корупције Ст. Петерсбург 2013

тема: "Превенција корупције дјела"