Видео реклама, концепт. Продаје са заменом свој логотип, слике и информације