Видео обнова и модернизација пловила Навим (Навим, шлем, Анимација 3Д логотип)