+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

การพัฒนาขององค์ประกอบ Nipigormash หนังสือเล่มเล็ก

การพัฒนาขององค์ประกอบ Nipigormash หนังสือเล่มเล็ก

ออกแบบปกหนังสือเล่มเล็ก. การสร้างองค์ประกอบเอกลักษณ์องค์กร. โบรชัวร์แนวคิด.

ออกแบบปกหนังสือเล่มเล็ก

การพัฒนาขององค์ประกอบ Nipigormash หนังสือเล่มเล็ก

การพัฒนาขององค์ประกอบ Nipigormash หนังสือเล่มเล็ก

ออกแบบปกหนังสือเล่มเล็ก

ออกแบบปกหนังสือเล่มเล็ก

ค่าใช้จ่ายของการออกแบบรูปแบบ, แนวคิด, วาดในรัสเซีย, เซนต์ปีเตอร์สและมอสโก. การสร้างโครงการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก.

ราคา: จาก 20 000หน้า. เวลา: จาก 5 วัน

การทำงานที่เกี่ยวข้อง: Polygraphy | เว็บไซต์ | โลโก้และเอกลักษณ์องค์กร