+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

โฆษณากลางแจ้ง

Серия постеров (ป้ายโฆษณา) для компании Компьютер-центр Кей

Наружная реклама – недорогая и очень эффективная. Расположенная на улицах и в многолюдных местах, она обращает на себя взоры прохожих, водителей, пассажиров, ненавязчиво приглашает зайти в магазин или офис, попробовать тот или иной товар или услугу.

โลโก้และยืน KNOX เมลเบิร์นผิว & โรคผิวหนัง
แคมเปญโฆษณา, โฆษณากลางแจ้ง, โมดูลการโฆษณาในเครือข่ายสังคม, ความคิด, แนวคิดสำหรับกลุ่มของคลินิก Medi ความงาม
ออกแบบป้ายศูนย์ภูมิทัศน์กระท่อมตั้งถิ่นฐานในฟาร์มของ บริษัท Perelese
การป้องกันของคนเร่ร่อนและการสร้างความตระหนักของประชาชนในเชิงบวกเกี่ยวกับการบุคคลที่พำนักถาวรไม่มี
วันครูสังคมโฆษณา
โฆษณาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสังคม 2013 "การส่งเสริมทัศนคติที่เป็นมิตรและให้ความเคารพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ - 1 ตุลาคม)»
6x3 บิลบอร์ดสำหรับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอสังหาริมทรัพย์
โฆษณาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสังคม 2013 "การป้องกันของการละทิ้งเด็ก, จูงใจให้กับผู้ปกครองและการยอมรับ "
โฆษณาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสังคม 2013 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Antipropoganda
โฆษณากลางแจ้ง "ตารางเมตรในของขวัญ" บิลบอร์ดสำหรับ บริษัท รับเหมาก่อสร้างปีเตอร์สเบิร์กอสังหาริมทรัพย์และ SetlCity (โล่, โปสเตอร์, SetlSiti)
โฆษณารณรงค์ KEY KIDART FESTIVAL บริษัท เคย์ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชุดของป้ายโฆษณา, โปสเตอร์และสติกเกอร์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ของ บริษัท เคย์
แคมเปญโฆษณาทางสังคม "สำหรับความสุขุมบนถนน!»

ราคาและเงื่อนไข: จาก 4 990 ก., จาก 10 วัน.

ตัวแทนโฆษณา INSAJT создаст для Вас оригинальный дизайн уличной рекламы, взгляд на которую обязательно будет падать, информациябыстро усваиваться, а картинкамгновенно запоминаться.

โฆษณากลางแจ้ง, изготовленная у нас:

  • привлекает внимание и заинтересовывает,
  • формирует положительный образ, связанный с вашей компанией, товаром или услугой,
  • делает фирму узнаваемой, популярной,
  • побуждает сделать выбор в вашу пользу.

Наружная реклама появилась самой первой. Еще тогда, когда не было никаких других рекламных технологий, яркие афиши привлекали покупателей.
Современная наружная реклама – несравнима со своими предшественниками.

  • Она выполняется в виде разнообразных билбордов, โปสเตอร์, растяжек – самых разных видов, форм и размеров. Необычными стали яркие витрины, и оригинальные вывески.
  • Наружная реклама активно берет на вооружение новые технологии (различная иллюминация, движущиеся и меняющие изображение рекламные блоки и т.д.).
  • В уличной рекламе успешно применяется креативный дизайн, привлекающий своей оригинальностью.

При создании уличной рекламы важна работа настоящих специалистов со знаниями в сфере рекламы, การตลาด, จิตวิทยา, копирайтинга, графического дизайна. И такие люди работают у нас!
Мы умеем делать уличную рекламу действительно оригинальной, ที่ประสบความสำเร็จ, привлекающей и «продающей»!

โทรหาฉัน
+
โทรหาฉัน!