+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì thuốc

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì
3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì khay 3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì 3d mô hình hóa và trực quan hóa bao bì

Thuốc, bong bóng, ngân hàng, bình, thuốc, cái mâm, chảo, Bennici.

Chi phí của việc phát triển các thiết kế bố trí, ý tưởng, phác thảo ở St. Petersburg và Moscow. Thành lập một dự án ở St.Petersburg.

Giá bán: từ 3 000p. Kỳ hạn: từ 5 ngày

công việc của chúng tôi: đóng gói | 3d mô hình | Video Prodakshn