8 (800) 700-50-31
hello@adinsight.ru

Có gì cần xem xét khi tạo một trang web của công ty?

phát triển tích hợp của trang web của công ty – giải pháp hiệu quả, có thể tạo ra một công cụ dựa trên web đa chức năng cho vô số các nhiệm vụ kinh doanh. tài nguyên doanh nghiệp chất lượng cao được trang bị với nội dung chất lượng, khác nhau để lựa chọn các thiết kế đúng (có tính đến hình ảnh của công ty), do đó nâng cao uy tín của công ty, đạt được kết quả kinh doanh thực tế – tăng trưởng doanh thu, cũng như lợi thế cạnh tranh trong một thời gian ngắn, mà không cần đầu tư tài chính bổ sung.

trang web của công ty là gì?

trang web công ty – một bài thuyết trình hoàn chỉnh của công ty trên Internet. nhờ anh ấy, không có khả năng giải quyết nhiều nhiệm vụ đa dạng:

 • tiết lộ những thế mạnh của công ty, sản phẩm / dịch vụ được cung cấp bởi nó, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh doanh;
 • thu hút khách hàng mới / đối tác hoặc tăng cường hợp tác hiện có;
 • выступать средством для круглосуточной связи с клиентами и партнерами, взять на себя роль хранилища файлов;
 • в зависимости от поставленных руководством целей, такой ресурс способен эффективно помочь в освоении новой ниши либо расширении своей географии.

tạo trang web

Chi phí của việc thiết kế bố trí, khái niệm, phác thảo ở St. Petersburg và Moscow. Tạo một dự án ở St Petersburg.

giá: từ 20 000p. thời gian: từ 5 ngày

 

công việc của chúng tôi: trang web | logo và nhận diện thương hiệu | sáng tạo

 

Для решения каких задач нужен корпоративный сайт?

Важно понимать, что рост продажне основная причина разработки корпоративного сайта, хотя, он, в большой мере, оказывает влияние на принятие решения о покупке. Ключевая цельграмотное построение коммуникации с целевой аудиторией.

В зависимости от направленности организации, ее корпоративный веб-ресурс используется для:

 • обеспечения постоянного доступа общественности к информации о компании, ее деятельности и продукции, что способствует повышению узнаваемости компании среди целевой аудитории;
 • создания автоматизированного механизма по приему заказов клиентов и их дальнейшей обработке;
 • проведения интересующих опросов среди целевой аудитории;
 • реализации маркетинговых стратегий;
 • организации почтовых рассылок;
 • увеличения клиентской базы и выхода на новые рынки.

Что должно присутствовать на корпоративном сайте? Виды корпоративных ресурсов

Требования к корпоративному сайту определяется задачами и целями, которые ставятся перед ним. В зависимости от этого, сформировались различные их виды:

 • Корпоративный сайт-визитка

Отличный вариант для недавно созданных и уже определивших свою ЦА компаний. Это сайты, состоящие из одной-трех страниц, содержащие краткую информацию о фирме, контактные данные, feedback. Trong một số trường hợp, họ công bố thông tin về các dịch vụ được cung cấp, Chức năng tải được cung cấp hoặc bảng giá hiện tại.

các trang web của công ty, danh thiếp có khả năng mở rộng theo thời gian bằng cách thêm các trang mới, phần, và chức năng, rằng phát triển nguồn chương trình người dùng đồng bộ hóa và công ty

 • thư mục trang web

tài nguyên web thuộc loại này được đặc trưng bởi một số lượng đáng kể, nó kết hợp nhiều nhiệm vụ: hành vi của đại diện trên Internet, позволяет реализовывать товар или превращать посетителя сайта в будущего клиента.

Крутые корпоративные сайты-каталоги содержат на своих страницах детальную информацию о предлагаемой продукции и услугах, и оснащены функцией для контакта с менеджером фирмы.

 • Инфопортал

Задачи корпоративного сайта этого типа, как видно из названия, – не имеют отношения к коммерции и продажам. Такие ресурсы носят обучающий или ознакомительный характер, и целью их разработки может выступать создание сообществ, объединенных общей тематикой или кругом интересов. Примерами инфопортала выступают новостные ресурсы, обучающие сайты, тренинги.

tạo trang web

Этапы создания корпоративного сайта

 1. Аналитика. Она включает: четкую постановку целей, определение ЦА, выявление конкурентов, формулировка своих конкурентных преимуществ.
 2. Составление ТЗ: структурированное, максимально подробное описание планируемых работ и особенностей дизайна.
 3. Разработка структуры: размещение блоков согласно утвержденному макету для верстки.
 4. thiết kế. Внешнее оформление исключительно важно для корпоративных сайтов, так как именно на визуальной составляющей базируется первое впечатление посетителей о компании. Чаще всего графическую версию разрабатывают для главной страницы, ввиду того, что она требует более тщательного подхода, чем остальные.
 5. trang điểm. Грамотный перенос в HTML-код на базе утвержденного дизайна позволяет обеспечить одинаковый вид и функционал верстки во всех популярных браузерах, обеспечивая адаптивный дизайн для экранов различного разрешения.
 6. Реализация серверной части: разработка или адаптация CMS, внесение поправок в код, подключение, настройка, и в случае необходимости, разработка требуемых модулей, Hệ thống quản lý tích hợp.
 7. Sự ra đời của server-side: sản phẩm của các cấu hình máy chủ và hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp hệ thống sao lưu an toàn.
 8. nội dung. Nếu các điều khoản của hợp đồng, tất cả các nội dung cần thiết (văn bản, ảnh, minh họa) Nó cung cấp khách hàng, ông nên chuẩn bị kịp thời của mình.
 9. vị trí thích hợp của nội dung. Để thuận tiện và dễ đọc, văn bản được chia thành các đơn vị nhỏ gọn, và hình ảnh và hình ảnh động có quá, vì vậy họ không can thiệp vào việc đọc sách.
 10. Tối ưu hóa SEO.
 11. thiết lập lưu trữ: kiểm tra và đánh giá sự ổn định của mình theo tải trang web, xác định và sửa lỗi được thực hiện trong mã nguồn, при необходимости – chỉnh bố trí.

Những yếu tố cần được xem xét trong quá trình tạo trang web công ty?

Chất lượng của các trang web của công ty trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Để thuận lợi để giới thiệu công ty và, đồng thời, để cung cấp sự tiện lợi của khách, cần, cho sự phát triển của khu vực này sử dụng phương pháp tiên tiến nhất saytostroeniya, khả năng sử dụng được thiết kế tốt, việc thông qua bản beta nghiêm trọng.

Ниже мы рассмотрим самые важные факторы, от которых зависит эффективность корпоративного сайта.

Структура

Структура корпоративного сайтакостяк, с построения которого и стартует разработка любого веб-ресурса. Следуя концепции юзабилити нужно стремиться к тому, чтобы структура ресурса представляла собой логическую цепочку из разделов таким образом, чтобы каждому посетителю было легко найти интересующую информацию. Грамотно выстроенная структура оказывает влияние на скорость индексации ресурса поисковиками, что способствует его дальнейшему продвижению. Важно также следовать концепции ожидаемого сценария поведения посетителя, обеспечить ему максимально простой и удобный способ осуществить конверсию.

thiết kế

Дизайнерское оформление корпоративного сайта имеет исключительное значение. В идеале он должен быть стильным, запоминающимся, соответствовать деятельности и целевой аудитории фирмы.

Thông thường,, создание корпоративного сайта в плане его дизайнерского оформления базируется на фирменном стиле компании. В случае если такового нет, при разработке дизайна отталкиваются от современных тенденций в веб-дизайне, делают выбор в пользу таких цветовых сочетаний, которые подчеркнут сильные стороны компании и вызовут у ЦА приятные ассоциации.

Функционал

Корпоративные сайты крупных компаний на практике демонстрируют насколько обширный перечень разноплановых задач можно решать с его помощью, если ресурс оснащен соответствующим функционалом. Функционал продумывается на первоначальной стадии разработки, исходя из его максимального удобства для пользователей, партнеров, сотрудников фирмы.

Скорость

Важнейшим условием эффективной работы ресурса выступает высокая скорость его загрузки. Для достижения отличного показателя необходимо предпринять все технические меры по оптимизации компонентов, влияющих этот параметр.

Адаптивность

Наличие адаптивной версткипоказатель качественного современного сайта. Не адаптированность ресурса под мобильные устройства наносит удар имиджу компании и выступает причиной потери части потенциальных клиентов.

Мультиязычность

Лучшие сайты компаний, планирующих выйти на страну с несколькими официальными языками или на международный рынок, оснащены функцией мультиязычности. Это дает возможность пользователю просматривать сайт на комфортном для него языке.

phần kết luận

trước, как заказывать корпоративный сайт, следует быть готовым к тому, что разработка эффективного ресурса может занять несколько месяцев работы. Экономить на сроках или искать компромисс между качеством и стоимостью, по меньшей мере, не разумно, так как готовый результат возьмет на себя роль «лица» компании.

Được thiết kế theo các quy tắc của trang web sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả, mà không chỉ trả cho chính nó, nhưng cũng sẽ mang lại lợi nhuận.

GỌI CHO TÔI
+
Gọi cho tôi!