+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Thiết kế của cuốn sách trên bao bì sản phẩm môi trường

Agropak euro cuốn sách

Thiết kế của cuốn sách trên bao bì sản phẩm môi trường

Phát triển của khái niệm và bố cục của dải tờ rơi. Agropak – một cái nhìn mới về bao bì trái cây và rau quả. chỉnh sửa ảnh và tạo ra các biểu tượng.

ĐÓNG
- lưới túi
- nhà
- cốc với nắp
- floupak Tray

- THIẾT BỊ:
- bao bì
- Pre-giao hàng
- liều
- dòng

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI
(Chúng ta hãy chỉ ra một số loại cơ bản)
- Khay giấy
- nhà băng
- đùn vải
- cốc 354 ml

DỊCH VỤ
– dịch vụ bảo hành và sau bảo hành
– Thiết kế chế biến đường và rau đóng gói
– cho thuê
– thiết kế bao bì và nhãn trên 17 các loại phương tiện

đóng gói
- lưới túi
- nhà
- cốc với nắp
- floupak Tray
- Clip
- một container có nắp đậy
- Gói dưới băng
- oktaʙin
- một chất nền mũi tên phim
- gối
- bigbag
– nayspak
- Shrink vải