+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Как найти программиста для создания сайта

Существующие в современном мире жесткие условия конкуренции заставляют владельцев бизнеса различной направленности уделять максимальное внимание качеству создаваемой продукции и предоставляемых услуг. В то же, время обязательным условием для привлечения новых клиентов и партнеров, возможности презентовать свою компанию необходим такой эффективный маркетинговый инструмент, как сайт.

Ở đâu và làm thế nào để tìm một lập trình viên để tạo ra một trang web, mà sẽ trong thời gian nhất định phát triển một nguồn tài nguyên web chất lượng, và đồng thời bổ nhiệm cho các dịch vụ của họ giá đầy đủ, chúng ta xem xét trong bài viết này.

Nơi để tìm kiếm một lập trình viên?

Nếu cần thiết, ủy sự phát triển của trang web hoặc ứng dụng, Có một số cách để tìm kiếm một chuyên gia:

 • thu hút một web-studio chuyên ngành;
 • Tìm freelancer cá nhân (tự mình hoặc với sự giúp đỡ của các cơ quan tuyển dụng).

Mỗi tùy chọn có một số ưu điểm và nhược.

phát triển trang web

Chi phí thiết kế bố trí, ý tưởng, phác thảo ở St. Petersburg và Moscow. Thành lập một dự án ở St.Petersburg.

Giá bán: từ 20 000P. Kỳ hạn: từ 5 ngày

công việc của chúng tôi: các trang web | logo và nhận diện thương hiệu | sáng tạo

Thuê một lập trình viên hoặc công ty?

Hợp tác với web-studio vì một lý do được coi là giải pháp thuận tiện hơn. Tùy chọn này không đòi hỏi sự hiểu biết của khách hàng của tất cả các chi tiết nhỏ của công việc và tìm "tiếng nói chung" với cán bộ chỉ huy, vì tất cả những vấn đề liên quan đến công tác quản lý mất hiện một người quản lý dự án với cơ quan.

Tuy nhiên, chi phí của sản phẩm tương tự, tạo studios web nhà nước và phát triển cá nhân, có thể khác tùy theo từng nhiều lần. dịch vụ lập trình để tạo ra một trang web, làm việc trên tự do, chi phí rẻ hơn nhiều, phục vụ một cộng rõ ràng cho các công ty, tiến hành các bước đầu tiên của họ trong việc phát triển kinh doanh trực tuyến.

và, freelancer tốt, trong hầu hết các trường hợp nhanh chóng đáp ứng với các cuộc gọi và gửi email cho khách hàng, hơn studio, nơi mà tất cả các câu trả lời sẽ được tự động tạo ra, và trách nhiệm được chia chặt chẽ giữa các thành viên đội.

Xác định các yêu cầu cho các lập trình viên

Trong khi trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: "Làm thế nào để chọn một nhà phát triển trang web?», phải được hiểu, Những phẩm chất cá nhân và chuyên nghiệp cần thiết đại diện của nghề.

đầu tiên, công việc của các nhà phát triển không ngừng tạo ra những điều mới mẻ, không có câu trả lời sẵn sàng, và trong việc giải quyết các vấn đề tầm thường. vì thế, chỉ số của một nhà phát triển tốt chủ trương kiên trì, khả năng không ngại khó khăn và không bao giờ từ bỏ. Để phát triển một dự án chất lượng các lập trình viên cũng phải có một bộ óc phân tích và cách tiếp cận thuật toán, có khả năng tập trung, khác nhau và sự kiên trì để có thể làm việc trong một nhóm.

Создание сайта производится пошагово и состоит из таких этапов:

 • постановка задачи, составление ТЗ (технического задания);
 • проектирование
 • создание дизайн-макета;
 • lập trình
 • тестирование на предмет оценки работы ресурса, отсутствия «глюков»;
 • анализ и поддержка.

phát triển trang web

Создание конкретных требований к сайту и ожидаемому результату

Техническое задание (TZ) – документ, в котором максимально детально указаны требования к готовому веб-ресурсу. На основании ТЗ производится разработка сайта, а в дальнейшем принимается готовая работа, проверяемая на предмет соответствия критериям, прописанным в документе.

Грамотное составление ТЗ способствует наиболее эффективному сотрудничеству между сторонами.

Нет готового шаблона, как должен составляться этот документ, поэтому в каждом конкретном случае он создается в произвольной форме. Однако удобнее всего сделать его структурированным, где весь объем заданий по конкретным критериям разделен на категории, пункты, подпункты

Что обязательно должно быть включено в ТЗ:

 1. Общие сведения о будущем интернет-ресурсе его цели, задачи, аудитория, на которую он ориентирован, особенности взаимодействия посетителей с сайтом и пр.
 2. Описание тех технических характеристик, которые могут быть объективно оценены, подсчитаны, измереныФормулировка «удобное меню» или «стильный дизайн» не подходят, так как у разных людей разное мнение на этот счет.
 3. В рамках ТЗ обязательно прописывается ожидаемая функциональность будущего сайта с указанием требуемых модулей и информационных блоков на его страницах.
 4. Четко формулируется структура сайта, указывается должен ли быть использован (при его наличии) bản sắc công ty.
 5. Để tránh tranh chấp sau khi giao hàng của các trang web đã hoàn thành, điều quan trọng là để đưa vào các điều khoản của danh sách tham khảo của các trình duyệt, trong đó trang web sẽ được hiển thị một cách chính xác, cũng như độ phân giải phạm vi của màn hình để xem các trang web. Dưới đây là giá trị để xác định và điều kiện kỹ thuật của tài nguyên web trong các thiết bị di động và hệ điều hành.

Có gì để xem xét cho một cuộc phỏng vấn với một lập trình viên?

Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để lựa chọn một trang web cho các lập trình viên, xác minh thẩm quyền - để làm quen với các danh mục đầu tư ứng cử viên. Nên xem xét những tác phẩm của ông phiên bản của tài nguyên, tương tự như một trong những, được dự kiến ​​sẽ được ra lệnh. Nếu một giải pháp làm sẵn sẽ được hưởng, những rủi ro gắn liền với một nhà phát triển không đủ năng lực giảm thiểu. rất tốt, Nếu các lập trình viên có tài liệu tham khảo tích cực từ khách hàng trước đây, – là một cuộc tranh luận mạnh mẽ ủng hộ của mình, chứ không phải là "lời mời danh dự" của nhà phát triển.

phẩm chất cá nhân quan trọng của một lập trình viên tốt, thực hiện nguyên tắc làm việc (sự an toàn của thông tin bí mật về công ty, которые станут ему известны в ходе сотрудничества с заказчиком), соблюдение изначально немеченых сроков сдачи проекта, своевременное и адекватное реагирование на звонки, замечания/комментарии, viết.

Разработчик с хорошей репутацией умеет создавать продукт, в котором гармонично сочетаются запросы и пожелания клиента с его собственными идеями.

Определение самых важных моментов сотрудничества

Ключевыми моментами сотрудничества с разработчиком сайта являются:

 • Технические. Четко составленное исполнителем техническое задание, dựa trên các yêu cầu và mong muốn của khách hàng, – «Bản đồ», theo đó các nhà phát triển sẽ từng bước tiến tới kết quả mong đợi.
 • tài chính. Chi phí phát triển dự án, Thanh toán cho sự ủng hộ và bảo trì trang web tiếp tục, lưu trữ, vv. - Tất cả các số liệu phải được thoả thuận và được nêu ra trong hợp đồng bằng văn bản với các điều kiện và cách thức nộp lệ phí.
 • hợp pháp. khía cạnh bắt buộc hợp tác với các lập trình viên thực hiện nghĩa vụ của mình để duy trì tính bảo mật của dữ liệu về khách hàng, mà trở nên nổi tiếng với anh ta trong quá trình làm việc trên việc tạo ra một tài nguyên Web và bảo trì trong tương lai.
 • mục khác, có tầm quan trọng, ủng hộ việc chấp hành phân phôi thời hạn nhà thầu và thời hạn dự án đã hoàn thành.

điểm nổi bật tài chính. Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi, lập trình viên "ném"?

Sau, như một vấn đề "làm thế nào để tìm một nhà phát triển để tạo ra một trang web?"Tôi đã được quyết định, và phê duyệt các ứng cử viên được tìm thấy, đó là thời gian để tham gia vào một hợp đồng. Ngày nay danh tiếng, cũng như bất kỳ các thông tin khác, mạng lan truyền rất nhanh chóng, do đó "ném" các bên thứ hai, cho khách hàng, và cho các nghệ sĩ, ngu ngốc và mang lại lợi nhuận.

song le, rất hợp lý tất cả các khía cạnh của tương lai của dự án bằng văn bản để sửa chữa theo hợp đồng. một bước như vậy sẽ góp phần vào sự hợp tác cùng có lợi và sẽ tiết kiệm được dây thần kinh của bạn.

Những điểm chính, mà nên được bao gồm trong một văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và lập trình viên:

 • chi phí dịch vụ và điều kiện của việc thanh toán phí phát triển;
 • một danh sách chi tiết các kết quả, đòi hỏi các nhà phát triển;
 • một danh sách đầy đủ dữ liệu cần thiết, mà nên cung cấp cho khách hàng trước khi làm việc;
 • thời hạn trung gian cho từng giai đoạn của thời hạn giao hàng và các dự án đã hoàn thành;
 • khía cạnh pháp lý, trên, ví dụ, dữ liệu bảo mật.

phần kết luận

Câu hỏi đặt ra "nơi để tìm một lập trình viên cho các trang web?"Mỗi công ty quyết định của mình, Được hướng dẫn bởi kinh nghiệm của mình, tùy thuộc vào ngân sách và quy mô của, sự cấp bách của vấn đề.

Trong quá trình phỏng vấn là chưa đủ để đánh giá ứng cử viên duy nhất trên sơ yếu lý lịch của mình, Danh mục đầu tư và kỹ năng thực hành. Nên hiểu, что программист по созданию сайта, – хоть и на определенный срок, но, song le, новый член команды, который должен уметь работать по ее правилам и обладать хорошими коммуникативными навыками.

Самое главное в сотрудничестве с разработчиком – уметь прислушиваться к его мнению, как к опытному специалисту в IT-сфере. Он может видеть то, что не очевидно для заказчика, и именно советы девелопера часто способствуют выведению проекта на качественно новый уровень.