+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Làm album của ban nhạc bao gồm một micro!

Làm Tấn album nhạc chủ nghĩa nhân văn, nhóm bao gồm một micro!Làm album nhạc hoài nghi và vui vẻ, nhóm bao gồm một micro!

Làm album của ban nhạc bao gồm một micro!

album “Hoài nghi và vui vẻ” minh họa về ánh trăng làm từ nhạc cụ ống và Drum. Mặt kim loại với kính mặt đạt được ánh trăng.

album “các cuộc tấn công chủ nghĩa nhân văn” mái St. Petersburg, Chỉ dính chân tay trumpet, bên cạnh hai ống cụ và port wine chai yêu thích của mình.

Điều tương tự cũng đã được thực hiện việc sửa đổi biểu tượng, viết tên của nhóm bao gồm một micro!