+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Tạo giao diện UI và UX

Tạo giao diện UI và UX

Создание и проектирование (UI и UX) интерфейса для мобильного приложения.

Создание иконок, иллюстраций и прочей дополнительной графики в рамках GUI

— Сопровождение проекта на этапе девелопмента, консультирование разработчиков

— Создание анимированных прототипов в Protopie/Principle/Framer/Origami

— Подготовка макетов к верстке в Figma/Zeplin

Chi phí của việc phát triển các thiết kế bố trí, ý tưởng, phác thảo ở St. Petersburg và Moscow. Thành lập một dự án ở St.Petersburg.

Giá bán: từ 15 000P. Kỳ hạn: từ 5 ngày

 

công việc của chúng tôi: các trang web | Cửa hàng trực tuyến | logo và nhận diện thương hiệu | sáng tạo