+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Konfidencialitātes politika

g. Sanktpēterburga "27. jūnijs" 2017 g.

 

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk - Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, kurā vietnē "INSIGHT", atrodas uz domēna vārda, var iegūt informāciju par Lietotāju, izmantojot vietni, vietnes programmas un produkti.

1. TERMINU DEFINĪCIJA

1.1. Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. "Vietnes administrācija" - darbinieki, kas ir pilnvaroti pārvaldīt vietni, darbojas INSIGHT vārdā, kas organizē un (vai) apstrādā personas datus, un nosaka arī personas datu apstrādes mērķus, personas datu sastāvs, jāapstrādā, darbības (operācijas), izdarīti ar personas datiem.

1.1.2. "Personas dati" - jebkura informācija, tieši vai netieši saistīti, vai izraudzīta persona (personas datu subjekts).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (darbība) vai darbību kopums (operācijas), veic, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot kolekciju, ieraksts, sistematizācija, uzkrāšanās, uzglabāšana, уточнение (atjaunošana, mainīt), ieguve, izmantojot, pārnešana (Izplatība, nodrošinot, piekļuvi), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana.

1.1.4. "Personas datu konfidencialitāte" ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kas ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita juridiska pamata.

1.1.5. "Vietnes lietotājs (tālāk - Lietotājs)"- seja, piekļuve vietnei, izmantojot internetu un izmantojot Vietni.

1.1.6. "Sīkdatnes" - neliela daļa datu, nosūta tīmekļa serveris un glabā lietotāja datorā, kuru tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma katru reizi HTTP pieprasījumā pārsūta tīmekļa serverim, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.7. "IP-adrese" - mezgla unikāla tīkla adrese datortīklā, būvēts pa IP.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Lietotāja vietnes izmantošana nozīmē šīs Privātuma politikas un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumu pieņemšanu.

2.2. Gadījumā, ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc vietnes izmantošana.

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz vietni "INSIGHT". Vietne nekontrolē un nav atbildīga par trešo personu vietnēm, uz kuru Lietotājs var sekot saitēm, pieejams vietnē.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda personas datu pareizību, nodrošina Vietnes lietotājs.

 

3. PRIVĀTUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

 

3.1. Šī privātuma politika nosaka Vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzību, ko Lietotājs sniedz pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties vietnē vai veicot pasūtījumu Preču iegādei.

3.2. Personīgā informācija, atļauts apstrādei saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, nodrošina Lietotājs, aizpildot reģistrācijas veidlapu Vietnē pieteikuma veidlapās un iekļaujot šādu informāciju:

3.2.1. uzvārds, nosaukums, Lietotāja otrais vārds;

3.2.2. Lietotāja kontakttālrunis;

3.2.3. Epasta adrese (e-pasts);

3.2.4. Preču piegādes adrese;

3.2.5. Lietotāja dzīvesvieta.

3.3.1. Interneta veikals apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šo informāciju izmanto, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas..

3.4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav norādīta iepriekš (izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.) pakļauta drošai glabāšanai un neizplatīšanai, izņemot gadījumus, klauzulās. 5.2. un 5.3. šo privātuma politiku.

4. PERSONAS LIETOTĀJU INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶI

4.1. Vietnes administrācija var izmantot Lietotāja personas datus mērķiem:

4.1.1. Lietotāja identifikācija, veikt pasūtījumu un (vai) līguma slēgšana par preču pārdošanu attālināti ar uzņēmumu "INSIGHT".

4.1.2. Atgriezeniskās saites izveidošana ar lietotāju, ieskaitot paziņojumu sūtīšanu, pieprasījumi, attiecībā uz Vietnes izmantošanu, pakalpojumu sniegšana, apstrādājot Lietotāja pieprasījumus un lietojumprogrammas.

4.1.3. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, krāpšanas novēršana.

4.1.4. Personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums, nodrošina Lietotājs.

4.1.5. Vietnes lietotāju paziņojumi par Pasūtījuma statusu.

4.1.6. Maksājumu apstrāde un saņemšana, nodokļu vai nodokļu atvieglojumu apstiprināšana, apstrīdot maksājumu, nosakot tiesības saņemt Lietotāja kredītlīniju.

4.1.7. Nodrošināt Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistīti ar Vietnes izmantošanu.

4.1.8. Nodrošinot Lietotājam viņa piekrišanu, produktu atjauninājumi, Speciālie piedāvājumi, informācija par cenu, biļeteni un cita informācija Vietnes vārdā vai partneru vārdā.

4.1.9. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

 

5. PERSONAS APSTRĀDES METODES UN NOTEIKUMI INFORMĀCIJA

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkuriem likumīgiem līdzekļiem, , Tostarp personas datu informācijas sistēmas, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādu līdzekļu.

5.2. Jūs piekrītat, ka Vietnes administrācija ir tiesības nodot personas datus trešajām personām,, jo īpaši, kurjera pakalpojumi, pasta organizācijas, Telekomunikāciju operatori, tikai ar secību Lietotāja mērķiem, izsniegts uz vietas "INSIGHT", tostarp preču piegādi.

5.3. Lietotāja personas dati var tikt nodoti pilnvarotam Krievijas valsts iestādēm tikai uz pamatiem un tādā veidā, izveidota saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem.

5.4. Nozaudēšanas vai personas datu izpaušanu vadība informē lietotāju par zaudējumu vai par personas datu izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personīgo informāciju Lietotāja pret neatļautu vai nejaušu piekļuvi, iznīcināšana, izmaiņas, bloķēšana, eksemplārs, izplatīšanās, kā arī citas nelikumīgas darbības trešo personu.

5.6. Vietnes administrācija kopā ar lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, izraisīja zaudējumu vai personas datu izpaušanu no lietotāja.

6. PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Lietotājam ir pienākums:

6.1.1. Lai sniegtu informāciju par personas datu, nepieciešami izmantošanai Vietnes.

6.1.2. atjaunināšana, papildināt sniegto informāciju par personas datiem, ja mainās šīs informācijas informācijas.

6.2. Vietnes administrācija ir nepieciešama:

6.2.1. Izmantot informāciju vienīgi ar nolūku, punktā minētajām. 4 šo privātuma politiku.

6.2.2. Nodrošināt uzglabāšanu konfidenciālas informācijas noslēpums, neizpaust bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no lietotāja, un nepārdot, maiņa, publicēšana, vai izpaušana jebkura cita iespējamā veidā nosūtīt personas datus Lietotāja, izņemot pp. 5.2. un 5.3. šī konfidencialitātes politika.

6.2.3. Veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu konfidencialitāti personas datiem Lietotāja saskaņā ar kārtību,, parasti izmanto, lai aizsargātu šāda veida informāciju pastāvošo uzņēmējdarbības praksi.

6.2.4. Lai īstenotu bloķēšanu personas datu, kas attiecas uz atbilstošiem lietotājiem, pēc pieprasījuma vai pieprasījuma Lietotāja, vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarota organizācija tiesību personas datu subjektu aizsardzības periodā pārbaudes, gadījumā neprecīzu personas datu vai pārkāpumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. ievadīšanas vietā, nav izpildījusi savus pienākumus, atbildīgs par zaudējumiem, radušies Lietotāja saistībā ar personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas, izņemot gadījumus, paredzēts apakšpunktos. 5.2., 5.3. un 7.2. šī konfidencialitātes politika.

7.2. Nozaudēšanas vai konfidenciālas informācijas izpaušanu administrācijas šajā vietnē nav atbildīga, ja šo konfidenciālo informāciju:

7.2.1. Tā kļuva publiski pirms tā zuduma vai izpaušanu.

7.2.2. Tā tika iegūta no trešās puses, pirms tās saņemšanas administrācijas mājas lapā.

7.2.3. Tas tika atklāts ar lietotāja piekrišanu.

8. STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Pirms iesniegt tiesā par strīdu, kas izriet no attiecībām starp lietotājiem mājas tiešsaistes veikalu un administrācijas vietnē, tas ir obligāti deklarēt sūdzību (rakstisku priekšlikumu par brīvprātīgo norēķinu).

8.2. apgalvo saņēmējam par 30 kalendārās dienas no dienas, kad sūdzība, paziņo prasītājam par rezultātiem prasības.

8.3. Ja jums nav panākt vienošanos strīdu nodod tiesu iestādei saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par Krievijas Federācijas.

8.4. Ar šo konfidencialitātes politiku un attiecības starp lietotāju un vietu pārvaldes piemērot pašreizējo likumdošanu Krievijas Federācijas.

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācija ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā, bez lietotāja piekrišanas.

9.2. Jauns Konfidencialitātes politika stājas spēkā no dienas, kad tā nosūtīšanas uz vietas tiešsaistes veikalu, ja ar jauno versiju konfidencialitātes politiku noteikts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo konfidencialitātes politiku jāziņo pa e-pastu https://adinsight.ru/contacts

9.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir ievietota vietnē https://adinsight.ru/politics

 

27.06.2017