+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava

 

Энэ нь статик infographics хийх шаардлагатай байсан байшин эрт хүргэх тусгасан, улмаас ямар хүн орон сууц түрээс мөнгө хэмнэх боломжтой. Энэ нь орон тоо хүлээлгэн зааж өгөх нь бас зүйтэй, орон сууц болон түрээслэгч нь тэдний найз нөхөд өгөөмөр байсан.
Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava

Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava Барилгын компанийн хувьд Infographics Bonava

байршил дизайн боловсруулах зардал, үзэл баримтлал, Санкт-Петербург болон Москва дахь ноорог. Санкт-Петербург хотод төсөл бий болгох.

Үнэ: -аас 10 000х. Хугацаа: -аас 3 өдрүүд

Бидний ажил: лого, компанийн таних | тамгалах | полиграфи | зар сурталчилгааны кампанит ажил | бүтээлч