+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Ажлын байр

Харилцагчийн үйлчилгээ хариуцсан менежер

-аас 15 000 руу 100 000 RUR. гар дээр

Москва, Санкт-Петербург

туршлага шаардлагатай: 13 жил

үүрэг:

  • Менежер зар сурталчилгааны агентлаг. Олох, төсөл дээр үйлчлүүлэгч хамтран ажиллаж. Бид бүрэн үйлчилгээ зар сурталчилгааны агентлаг байна, дизайн, зар сурталчилгааны холбоотой бүх зүйл, график дизайн, вэб хуудас хөгжүүлэх, полиграфи, багц, зар сурталчилгааны кампанит ажил, график дизайн, 3г, хөдөлгөөнт дүрс, үсгийн маяг.

шаардлага:

  • зар сурталчилгааны агентлаг болон клиент нь үндсэн илүүд туршлага.

нөхцөл байдал:

  • албан ямар Зайны ажил, үйлчлүүлэгч нартай уулзаж, эсвэл төвийг сахисан нутаг дэвсгэр байна.

Холбоо барих мэдээлэл

Soloviev Олег

+7 (964) 3623050

+7 (800) 7005031

hello@adinsight.ru