+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

ออกแบบโลโก้ Metrostroy เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ออกแบบโลโก้ Metrostroy เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ออกแบบโลโก้ Metrostroy เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการออกแบบ, แนวคิด, วาดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโก. การสร้างโครงการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก.

ราคา: จาก 15 000พี. เวลา: จาก 5 วัน

การทำงานของเรา: โลโก้และเอกลักษณ์องค์กร | การสร้างตราสินค้า | แบบอักษร | brendbuk