+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

brožura, Pravidla a fáze jejich tvorby

Efektivní marketingový nástroj, pomáhá upoutat pozornost cílové skupiny a navázat plodnou spolupráci s ním, является рекламный буклет. При условии его грамотной разработки, это печатное издание станет надежным связующим звеном между предлагаемыми компанией товарами/услугами и потенциальными клиентами.

Понятие буклета

knížka – непериодическое, напечатанное с обеих сторон листовое издание, сфальцованное в два или больше сгибов. При его изготовлении не используются какие-либо скрепляющие элементы. Размер буклета может быть разным, в зависимости от количества текста и иллюстраций, которые планируется в нем разместить. tak, стандартно, его основой является лист бумаги формата А3, А4 или А5.

Характеристики буклетов

Правильный рекламный буклет обладает набором определенных характеристик:

 • Формат

Говоря о формате буклета, подразумевается два размера: в согнутом и разложенном виде. Чаще всего используемыми форматами готового (сложенного) изделия являются: A4, А5, А6. Размер разложенного буклета зависит от количества фальцев, которые планируется сделать.

 • Фальцовка

rozložení brožury

 

Náklady na návrh rozložení, pojem, načrtnout v Petrohradu a Moskvě. Vytvoření projektu v Petrohradě.

cena: z 1 000p. за страницу-полосу Období: z 1 den

Naše práce: obal | polygrafie | reklamní kampaň

 

Способ фальцовки и количество сгибов определяются желаемым дизайном буклета и объемом информации, который планируется разместить. Чем больше текста и иллюстраций – тем их больше. Вариантов фальцовки (способов сгибания листа в определенной последовательности) может быть десятки, и даже сотни, но наиболее популярными, и чаще всего применяемыми для буклетов считаются:

 • обычный (один сгиб);
 • евробуклет;
 • оконный;
 • двойной-параллельный;
 • зиг-заг.
 • Материалы

Для изготовления буклетов используются различные виды бумаги: от обычной мелованной до самых разнообразных по фактуре тонированной и дизайнерской. Нельзя забывать, что бумага может удачно подчеркнуть дизайнерскую идею, или же полностью ее испортить. Поэтому создание буклета, а точнее разработку его макета, следует начинаться с выбора бумаги, на которой он будет печататься.

В среднем ее плотность составляет 135 - 250 г/кв.м. Reklamní letáky, отпечатанные на бумаге, плотностью до 150 г/кв.м., можно сгибать вручную, для более плотных образцов необходима биговка – специальная «канавка», по которой будет фальцеваться проспект. Если ее не сделать – образуется неэстетичный залом.

 • Вид печати

před, как заказать изготовление буклета, важно понять какие виды печати существуют, а также об их достоинствах и недостатках.

Чаще всего используются два типа:

 • Цифровая

Этот тип оптимален, если необходимо напечатать рекламные буклеты малым тиражом (na 500 штук). Для цифровой печати не требуется изготовления допечатных форм, Také nepotřebuje dlouhý předběžnou přípravu. K nevýhodám patří možnost přítomnosti nejmenších dílů sušeného, stejně jako některé z problémů s převodem black.

 • ofset

ofset kvalita tisku je bezchybný, ale to zahrnuje předtiskovou přípravu, V této souvislosti, to by mělo být použito pro cirkulaci více než pět set výtisků. Zastavení výběr na tomto provedení,, Musíme vzít v úvahu, že kvalita papíru budou mít přímý vliv na konečný výsledek tisku. jeho negativní – přidání každé nové barvy vede k vyšším cenám.

rozložení brožury

Jak vyrobit brožuru účinný?

Sešitu dokonale zvládl své klíčové funkce marketingového, nejprve, nezbytné definovat, do kterého cílová skupina je zaměřena, a jaký je účel jeho distribuce.

Čím přesněji špalda CA a úkoly, řešení, které jsou přiřazeny k brožuře, tím větší je pravděpodobnost, že to funguje. Na základě těchto dvou faktorů na bázi, rozvinuté obsah a design layout design.

například, jestliže účelem budoucího bookletu - mluvit o firmě, jejichž produkty / služby jsou zaměřeny na mladé lidi, V tomto případě je nutné použít maximálně jasný obraz, infografiky, a minimum textu.

V případě, že brožura informuje o nových modelů v rozsahu od profesionálních fotografií- a vïdeoapparatwrı, Zde je text by měl větší než výše uvedené obrázky.

Příklady platných brožur

Etapy bookletu

 1. přípravný

V první fázi je důležité, aby odpověděl na otázky: z jakého důvodu je plánováno vydání brožury, a to očekávaný výsledek jejího rozšíření? Na základě odpovědí na bázi, začít plánovat pro budoucí vydání struktury, vymezení jeho formátu, informace, k umístění, Zpracování návrhu uspořádání a jeho následné schválení.

 1. Výběr a tvorba

po, jak formát a uspořádání struktury jsou definovány, přejít k výběru konkrétních informací. Při psaní obsahu a vytváření ilustrace, musíte správně umístit akcenty, zdůraznit přínos společnosti a propagovat své produkty / služby.

 1. make-up

Třetím krokem je řádné provedení pravidel uložení brožur. Klíčovým bodem pro budoucí úspěch brožury - aby bylo možné co nejlépe reprezentovat textu a grafického obsahu. Nejdůležitější informace by měly být vizuálně zvýrazněné, nezůstat bez povšimnutí.

 1. vytisknout

po, byly vypracovány jako rozvržení, To opustil jeho otisk. Volba typu tisku závisí na plánovaném oběhu. typ papíru a jeho hustota přímo ovlivňují způsob skládání, Proto je volba materiálu by se měla vážně zabývat.

Požadavky pro reklamní brožury

Vynikající ve všech ohledech bookletem - jako, který upozornil na cílové publikum, je schopen udržet pozornost, zájem obsah, a motivovat k akci, Potkává řadu kritérií:

 • jadrnost

Booklet - kompaktní reklamní médium, což není místo „paměti“. Jeho funkce - stručně a v zajímavém tvaru předkládat klíčové informace o organizaci, výrobek / službu / událost, soustředit se na unikátní prodejní návrh a poskytnout kontaktní údaje.

Ty by neměly jít do podrobností. Если буклет заинтересует клиента – всю остальную информацию он узнает на сайте компании.

 • Читабельность

Правила создания буклета гласят об исключительной важности выбранного шрифта. Он должен быть читабельным и не мелким.

Использование в одном буклете больше трех разных шрифтовпризнак плохого вкуса

 • Ориентированность

Залог того, что дизайн буклета «сработает»его максимальная ориентированность на целевую аудиторию. Исходя из пола, возрастной категории, интересов потенциальных клиентов и пр., создается дизайн макета и выбор цветовой гаммы.

 • Зацепки

Идеальной зацепкой для того, чтобы буклет не просто забрали с собой, но и сохранили, является что-то, представляющее собой ценность. Оптимальный вариант – небольшой подарок или «халява», которую любят все. В буклете может присутствовать отрывной купон на скидку, дисконтная карта, подарочный сертификат и т.д.

Советы по созданию макета (obsah, design…)

При написании контента для буклета, стоит придерживаться ряда рекомендаций:

 • простые предложения, отсутствие различных оборотов, составных сказуемых;
 • доступный для восприятия язык, избегание трудной, не всем знакомой, профессиональной и технической терминологии;
 • не стоит использовать превосходящую степень: «самые лучшие», «превосходное качество» и т.д.
 • при подаче конкретных фактов, цифр, показателей – максимальная точность, никакой «воды»;
 • для упрощения восприятия, текст делится на блоки, в каждом из которых только одна основная идея;
 • абсолютная грамотность. Каждая допущенная ошибка наносит серьезный урон имиджу компании.

Подбор картинок и фотографий

Беспроигрышное решение – использование иллюстраций, которые характеризуют целевую аудиторию. Акцент стоит сделать на эмоциональной составляющей, дополняя ее смысловой.

Для буклета необходимы крупные и четкие фотографии/иллюстрации, которые привлекут внимание, россыпь мелких, требующих пристального разглядывания, не стоит использовать. Также лучше отказаться от графиков, чертежей и таблиц, pokud je to nutné, ukázat dynamika lepší dát graf, který je snadno vnímatelné vizuálně.

závěr

Kompaktní umístění informací v brožuře ve spojení s nízkými náklady na jeho výrobu, tuto brožuru jeden z nejdostupnějších, a zároveň přináší pozitivní výsledek, tištěné produkty.