+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Phát triển của các yếu tố Nipigormash tập sách

Phát triển của các yếu tố Nipigormash tập sách

thiết kế bìa cuốn sách. Tạo một phần tử đơn vị của công ty. khái niệm tài liệu.

thiết kế bìa cuốn sách

Phát triển của các yếu tố Nipigormash tập sách

Phát triển của các yếu tố Nipigormash tập sách

thiết kế bìa cuốn sách

thiết kế bìa cuốn sách

Chi phí thiết kế bố trí, ý tưởng, phác họa ở Nga, St. Petersburg và Moscow. Thành lập một dự án ở St.Petersburg.

Giá bán: từ 20 000P. Kỳ hạn: từ 5 ngày

công việc liên quan: trong ngành in | các trang web | logo và nhận diện thương hiệu