+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

phát triển phông chữ biểu tượng chiêm tinh

phát triển phông chữ biểu tượng chiêm tinh

Thiết kế các biểu tượng chiêm tinh, hiệu, hành tinh, khía cạnh. Tạo một phông chữ.

Chi phí phát triển bố cục, ý tưởng, phác thảo ở St. Petersburg và Moscow. Thành lập dự án ở St.Petersburg.

giá: từ 15 000p. thời gian: từ 5 ngày

công việc của chúng tôi: phông chữ | logo và nhận diện thương hiệu | thương hiệu | brendbuk

công việc của chúng tôi: đóng gói | trong ngành in | chiến dịch quảng cáo

công việc của chúng tôi: các trang web | Cửa hàng trực tuyến | logo và nhận diện thương hiệu | sáng tạo